ΡΑΕ: Διαβούλευση έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου της Ρυθμιστικής Περιόδου 2024-2027 και των Τιμολογίων 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

ΡΑΕ: Διαβούλευση έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου της Ρυθμιστικής Περιόδου 2024-2027 και των Τιμολογίων 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ
Τρίτη, 21/03/2023 - 10:57

Ανακοίνωση της Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ σύμφωνα με τα άρθρα 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024 του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ

Η ΡΑΕ ανακοινώνει σήμερα την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 & 30 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460 και του εγκεκριμένου Κανονισμού Τιμολόγησης (Απόφαση ΡΑΕ 98/2023), στο πλαίσιο έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και των Τιμολογίων για το έτος 2024.

Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους επί των ακόλουθων αρχείων:

  1. Το Συνοδευτικό Κείμενο Διαβούλευσης, το οποίο έχει συνταχθεί βάσει του σχετικού υποδείγματος του ACER, και στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες οι οποίες δημοσιεύονται υποχρεωτικά στο πλαίσιο της τελικής διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/460.
  2. Η Εισήγησή του Διαχειριστή επί του Επιτρεπόμενου Εσόδου του ΕΣΦΑ για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027, καθώς και το Σχέδιο Τιμολογίου για το έτος 2024.
  3. Συνοδευτική παρουσίαση επί του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027 και επί του Σχεδίου Τιμολογίου για το έτος 2024.
  4. Απλοποιημένο μοντέλο Επιτρεπόμενου Εσόδου και Τιμολογίων για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2024-2027.
  5. Μεθοδολογία Τιμολόγησης Υπηρεσιών Μη Μεταφοράς.

Τα ανωτέρω αρχεία αποτελούν τονΣυγκεντρωτικό Φάκελο της Διαβούλευσης (Consultation Document Pack).

Ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ στην Εισήγηση του για τα Τιμολόγια του έτους 2024 προτείνει την Post Stamp μεθοδολογική προσέγγιση, έναντι της μεθοδολογίας μέσης σταθμισμένης βάσης δυναμικότητας απόστασης (CWD – Capacity Weighted Distance), για τον υπολογισμό των τιμολογίων. Η προσέγγιση που προτείνει ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ, ορίζει διακριτό και ενιαίο τιμολόγιο για όλες τις Εισόδους (IP, Αμφιτρίτη, Αγία Τριάδα) και τις Εξόδους (τόσο εγχώριες όσο και IP Εξόδους) του Συστήματος, καθώς και διακριτό τιμολόγιο LNG για την Εγκατάσταση ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνσηΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως,μέχρι και την Δευτέρα 22 Μαΐου 2023.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.