Αποχώρησε από την Motor Oil ο γενικός διευθυντής Εφοδιασμού & Εμπορίας

Αποχώρησε από την Motor Oil ο γενικός διευθυντής Εφοδιασμού & Εμπορίας
Δευτέρα, 13/03/2023 - 11:23

Η Motor Oil ανακοίνωσε την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού & Εμπορίας της, κ. Andre Bledjian.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιασμού & Εμπορίας κ. Andre Bledjian.