ΡΑΕ: Σε διαβούλευση ο υπολογισμός Ενεργειακού Μείγματος

ΡΑΕ: Σε διαβούλευση ο υπολογισμός Ενεργειακού Μείγματος
Eurokinissi
Παρασκευή, 10/03/2023 - 19:50

Σε διαβούλευση τέθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ο υπολογισμός του Ενεργειακού Μείγματος.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Η ΡΑΕ ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) αναφορικά με την τροποποίηση του Κεφαλαίου 5 του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ καθώς και τις λεπτομέρειες εφαρμογής που προβλέπονται στο Κεφάλαιο αυτό αναφορικά με τον Υπολογισμό Ενεργειακού Μείγματος. Η τροποποίηση καθίσταται αναγκαία ώστε να εναρμονιστεί η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί για το ενεργειακό μείγμα του έτους 2022 με τις αλλαγές στο πλαίσιο των Εγγυήσεων Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που επέφερε ο νόμος 4951/2022 (ΦΕΚ Α΄ 129/04.07.2022) και η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 (ΦΕΚ Β΄ 4246/10.08.2022) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή του, ιδίως για τον καταμερισμό της ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που αποδίδεται αζημίως μέσω των προμηθευτών στους τελικούς καταναλωτές, σε εφαρμογή του άρθρου 18 Α του νόμου 3468/2006 όπως ισχύει.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 31.03.2023

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ