ΔΙΩΡΥΓΑ GAS: Σημαντικό βήμα για το δεύτερο market test οι αποφάσεις της ΡΑΕ

ΔΙΩΡΥΓΑ GAS: Σημαντικό βήμα για το δεύτερο market test οι αποφάσεις της ΡΑΕ
Πέμπτη, 06/10/2022 - 07:21

Δύο σημαντικές αποφάσεις με σκοπό να προχωρήσει το έργο του FSRY του ομίλου της Μotor Oil, στους Αγίους Θεοδώρους.

Υπενθυμίζεται, πως στο πρώτο market test το οποίο έλαβε χώρα το διάστημα 22.10.2021 – 14.01.2022, εκδήλωσαν ενδιαφέρον δεκαπέντε εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με την εταιρία (ΔΙΩΡΥΓΑ GAS) να αναφέρει πως «από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης στις 14 Ιανουαρίου 2022 και λόγω και των γεωπολιτικών εξελίξεων που ακολούθησαν, προέκυψε σημαντικό ενδιαφέρον συμμετοχής από εταιρείες που δεν είχαν συμμετάσχει στην πρώτη φάση».

Στο πλαίσιο αυτό εγκρίθηκαν από τη ΡΑΕ οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και κατανομή δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου της εταιρείας ΔΙΩΡΥΓΑ GAS A.E. Στην απόφαση προβλέπεται πως η διάρκεια δέσμευσης δύναται να κυμαίνεται από πέντε έως εικοσιπέντε έτη και η ελάχιστη δυναμικότητα αεριοποίησης που δύναται να δεσμευτεί από κάθε συμμετέχοντα είναι 1TWh/έτος

Παράλληλα, με δεύτερη απόφαση ενέκρινε την αύξηση της αποθηκευτική ικανότητας της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Αεριοποίησης (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) από 135.000‐170.000 m3 και τέσσερις δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης σε 135.000‐210.000 m3 τεχνολογίας MOSS με τέσσερις ή πέντε δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης τεχνολογίας ΜΟSS ή MEMBRANE. Επίσης, προβλέπεται ελάχιστη απόσταση του σταθμού FSRU από την ακτή: 130‐150 μέτρα σε ισοβαθείς των 20‐ 25 μέτρων και τέλος κατάργηση του υποθαλάσσιου αγωγού και υποκατάσταση αυτού από Marine Loading Arm ή/και Hose σε αγωγό υψηλής πίεσης εγκατεστημένου επί της προβλήτας και απευθείας συνδεδεμένου με το χερσαίο αγωγό Φυσικού Αερίου.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2022 - 09:30