Διώρυγα Gas: «Ρότα» επιτάχυνσης μέσω Enterprise Greece για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις

Διώρυγα Gas: «Ρότα» επιτάχυνσης μέσω Enterprise Greece για ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις
Παρασκευή, 02/12/2022 - 06:48

Η εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS κατέθεσε τον επενδυτικό φάκελο προκειμένου να υπαχθεί το επενδυτικό σχεδίο στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1».

Με στόχο την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την υλοποίηση του έργου η Διώρυγα GAS έχει καταθέσει αίτημα στον Enterprise Greece προκειμένου να ενταχθεί το έργο της εταιρείας για το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους, στις στρατηγικές επενδύσεις. Το αίτημα έχει τεθεί σε διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 8 Δεκεμβρίου. Το έργο, που βρίσκεται στη φάση του δεύτερου και οριστικού market test, φάση η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 15 Δεκεμβρίου αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός Τερματικού Σταθμού εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG) με Αγκυροβολημένη (πλωτή) Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) και διασύνδεση αυτού, μέσω χερσαίου αγωγού, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Η μονάδα FSRU θα διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ χωρητικότητας έως 210.000m3 και δυνατότητας επαναεριοποίησης και διοχέτευσης στο σύστημα 132.000 KWh/ημέρα (48,2εκ. KWh ετησίως) με λειτουργία 24 ώρες τη μέρα/365 μέρες το χρόνο.

To ΥΦΑ θα παραλαμβάνεται από πλοία ειδικά για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας 263.000m3 (τα οποία θα αγκυροβολούν παράλληλα στη μονάδα FSRU - ship to ship transfer) και θα αποθηκεύεται στις ειδικά σχεδιασμένες κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας FSRU. Στη συνέχεια, θα επαναεριοποιείται εντός της μονάδας και θα παροχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Εκτός της απευθείας παροχής του φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ υπάρχει δυνατότητα της μονάδας για μεταφόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρότερης χωρητικότητας ή σε βυτιοφόρα φορτηγά. Τέλος, η εγκατάσταση με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού, θα έχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής υδρογόνου στο Εθνικό δίκτυο (Hydrogen-ready). Το επενδυτικό σχέδιο αφορά κυρίως στην κατασκευή της προβλήτας αγκυροβόλησης πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, στην αγορά και μετατροπή πλοίου σε μονάδα FSRU, καθώς και στην κατασκευή δικτύου αγωγών και υποδομών διασύνδεσης με το ΕΣΜΦΑ.

Το έργο, της εταιρείας Διώρυγα Gas, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι η Motor Oil, προϋπολογίζεται στα €339,6εκ. και αναμένεται να δημιουργηθούν κατά βιώσιμο τρόπο 59 νέες ετήσιες μονάδες εργασίας.

Αίτημα λήψης κινήτρου ταχείας αδειοδότησης

Η εταιρεία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS κατέθεσε τον επενδυτικό φάκελο προκειμένου να υπαχθεί το επενδυτικό σχεδίο στις διατάξεις του Ν.4864/2021 ως «Στρατηγική Επένδυση 1» (άρθρο2§1αα), αιτούμενη τη λήψη του κινήτρου ταχείας αδειοδότησης.

Oπως επισημαίνεται, στο σχέδιο που έχει τεθεί προς διαβούλευση, η περιοχή επέμβασης χωροθετείται πλησίον των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., σε εκτός σχεδίου περιοχή η οποία υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Θεοδώρων. Το προτεινόμενο έργο συνάδει με τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις που ισχύουν τόσο στην άμεση όσο και στην ευρύτερη περιοχή ενώ η περιοχή μελέτης δεν εντοπίζεται σε θέση που συνιστά δάσος, δασική ή αναδασωτέα έκταση, εντός ζωνών καταγεγραμμένων ως Natura 2000 ή ΚΑΖ (Καταφύγιο Άγριας Ζωής), σε θέσεις διατηρητέων μνημείων της φύσης και αισθητικών δασών, κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων, οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών, εθνικών δρυμών και υγροτόπων διεθνούς σημασίας. Ο φορέας επένδυσης έχει ήδη άδεια Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ). Το έργο αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με την προσθήκη ενός νέου σημείου εισόδου ΥΦΑ από τρίτες χώρες χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω αγωγού, να στηρίξει την ανάπτυξη και επέκταση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου και την εξυπηρέτηση της αυξημένης ζήτησης, να υποστηρίξει την ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο στα Βαλκάνια, την ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, να προωθήσει την ενεργειακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη και τη μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας, μέσω της δυνατότητας χρήσης του αγωγού και για τη μεταφορά υδρογόνου μέσα στα επόμενα χρόνια, συνεισφέροντας στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.