ΔΕΣΦΑ: Ετήσιες Δημοπρασίες LNG για τα έτη 2023-2027

ΔΕΣΦΑ: Ετήσιες Δημοπρασίες LNG για τα έτη 2023-2027
Πέμπτη, 06/10/2022 - 09:25

Στη δημοσιότητα δόθηκαν από τον Διαχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου οι ημερομηνίες διεξαγωγής των δημοπρασιών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου για τα έτη 2023-2027.

A) Ημερομηνίες Διεξαγωγής των Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027:

2023

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι

Δευτέρα 17/10/2022

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ

Τετάρτη 19/10/2022

Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης 

Τετάρτη 26/10/2022

2024

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι

Δευτέρα 31/10/2022

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ

Τετάρτη 02/11/2022

Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης 

Τετάρτη 09/11/2022

2025

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι

Δευτέρα 14/11/2022

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ

Τετάρτη 16/11/2022

Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης 

Τετάρτη 23/11/2022

2026

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι

Δευτέρα 28/11/2022

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ

Τετάρτη 30/11/2022

Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης 

Τετάρτη 07/12/2022

2027

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο Ι

Δευτέρα 12/12/2022

Ημέρα Έναρξης Α’ Φάσης – Στάδιο ΙΙ

Τετάρτη 14/12/2022

Ημέρα Έναρξης Β’ Φάσης 

Τετάρτη 21/12/2022

Β)Κατάλογος προσφερόμενων Τυποποιημένων Χρονοθυρίδων ΥΦΑ & Σειρών Χρονοθυρίδων ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027

Γ)Οριακή Τιμή των Δημοπρασιών ΥΦΑ για τα Έτη 2023-2027

Δ)Εργαλείο Υπολογισμού των Εγγυήσεων

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2022 - 09:31