Διώρυγα Gas: Ανοιχτό το market test έως τις 25 Ιανουαρίου λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος

Διώρυγα Gas: Ανοιχτό το market test έως τις 25 Ιανουαρίου λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος
Παρασκευή, 16/12/2022 - 11:26

Tο έντονο ενδιαφέρον για δέσμευση χωρητικότητας στον FSRU που σχεδιάζει η θυγατρική της Motor Oil, «Διώρυγα Gas» που εκδηλώθηκε στο market test οδήγησε στην απόφαση να παραμείνει ανοιχτό έως τις 25 Ιανουαρίου 2023.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «η Διώρυγα Gas λόγω εκδήλωσης αυξημένου ενδιαφέροντος ανακοινώνει, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 878/08.12.2022 Απόφασης ΡΑΕ, την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στο Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Διώρυγα Gas.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών είναι η Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023».

Το δεύτερο δεσμευτικό market test είχε καταληκτική ημερομηνία χθες 15 Δεκεμβρίου ενώ στην πρώτη μη μη δεσμευτική φάση του market test, που είχε διενεργηθεί από τις 22 Οκτωβρίου 2021 ως τις 14 Ιανουαρίου 2022 είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον 15 εταιρίες, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ας σημειωθεί ότι στην εν εξελίξει τελική φάση του market test μπορούν να λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στο πρώτο στάδιο.

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός Τερματικού Σταθμού εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ/LNG) με Αγκυροβολημένη (πλωτή) Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) και διασύνδεση αυτού, μέσω χερσαίου αγωγού, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ). Η μονάδα FSRU θα διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης ΥΦΑ χωρητικότητας έως 210.000m3 και δυνατότητας επαναεριοποίησης και διοχέτευσης στο σύστημα 132.000 KWh/ημέρα (48,2εκ. KWh ετησίως) με λειτουργία 24 ώρες τη μέρα/365 μέρες το χρόνο.

Το πλωτό τερματικό θα εγκατασταθεί στον κόλπο των Αγίων Θεοδώρων, κοντά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της ΜοτορΟιλ. Είναι ο πρώτος πλωτός σταθμός LNG που προγραμματίζεται να εγκατασταθεί στη Νότιο Ελλάδα, που έχει και τη μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου.

To ΥΦΑ θα παραλαμβάνεται από πλοία ειδικά για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG Carriers) μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας 263.000m3 (τα οποία θα αγκυροβολούν παράλληλα στη μονάδα FSRU - ship to ship transfer) και θα αποθηκεύεται στις ειδικά σχεδιασμένες κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας FSRU. Στη συνέχεια, θα επαναεριοποιείται εντός της μονάδας και θα παροχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Εκτός της απευθείας παροχής του φυσικού αερίου στο ΕΣΜΦΑ υπάρχει δυνατότητα της μονάδας για μεταφόρτωση ΥΦΑ σε πλοία μικρότερης χωρητικότητας ή σε βυτιοφόρα φορτηγά. Τέλος, η εγκατάσταση με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού, θα έχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής υδρογόνου στο Εθνικό δίκτυο (Hydrogen-ready). Το επενδυτικό σχέδιο αφορά κυρίως στην κατασκευή της προβλήτας αγκυροβόλησης πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου, στην αγορά και μετατροπή πλοίου σε μονάδα FSRU, καθώς και στην κατασκευή δικτύου αγωγών και υποδομών διασύνδεσης με το ΕΣΜΦΑ.

Mε την προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού, η Διώρυγα Gas θα έχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής υδρογόνου στο εθνικό δίκτυο (Hydrogen-ready).

Η επενδυτική απόφαση για το έργο θα ληφθεί αφού ολοκληρωθεί το markettest με στόχο το FSRU να τεθεί σε λειτουργία ως το τέλος του 2024.

Σημειώνεται ότι η Διώρυγα Gas έχει ήδη καταθέσει τον επενδυτικό φάκελο του έργου, προϋπολογισμού 339,6 εκατ. ευρώ στο EnterpriseGreece, με στόχο την ένταξη του στις στρατηγικές επενδύσεις, πράγμα που θα σημάνει την ταχεία αδειοδότησή του. Από το έργο θα δημιουργηθούν

Το FSRU στους Αγίους Θεοδώρους αναμένεται να ενισχύσει την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με την προσθήκη ενός νέου σημείου εισόδου LNG από τρίτες χώρες, χωρίς να απαιτείται διασύνδεση μέσω αγωγού. Πέρα από την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, το έργο εκτιμάται ότι θα στηρίξει την ανάδειξη της Ελλάδας σε πύλη εισόδου φυσικού αερίου για την ΝΑ Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/12/2022 - 13:24