Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα για τα «έξυπνα κτίρια»- Επιδοτήσεις με voucher ύψους 150 εκατ. ευρώ

Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα για τα «έξυπνα κτίρια»- Επιδοτήσεις με voucher ύψους 150 εκατ. ευρώ
Παρασκευή, 03/03/2023 - 06:32

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα με τη μορφή vouchers για την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων και μετρητών.

Στην τελική ευθεία μπήκε το πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για την επιδότηση με τη μορφή vouchers της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και μετρητών σε περίπου 120.000 πολυκατοικίες και μονοκατοικίες.

Ηδη δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση που αφορά στους όρους και ρυθμίσεις σχετικά με το πρόγραμμα «Ετοιμότητα Υποδομών για έξυπνα κτίρια» και παράλληλα προχωρά ο σχεδιασμός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το ψηφιακό μητρώο εγκαταστατών.

Το πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 στοχεύει στην προώθηση της διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων τομέας στον οποίο η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε

Μέσω της επιτυχούς υλοποίησης της δράσης καθώς και άλλων συναφών δράσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμάται ότι η διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων στη χώρα μπορεί να υπερβεί το 10% εντός του χρονικού ορίζοντα της δράσης, δημιουργώντας πλέον μία κρίσιμη μάζα συνδρομητών που μπορεί να στηρίξει την περαιτέρω διείσδυση των υπηρεσιών αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη των δικτύων.

Η δράση στοχεύει επίσης στην αντικατάσταση παλαιών πολλαπλών συστημάτων λήψης τηλεοπτικού σήματος με σύγχρονα συστήματα συλλογικής λήψης με μείωση της οπτικής όχλησης και βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων.

Μέσω των ψηφιακών υποδομών θα γίνει η προετοιμασία για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Επιχορηγούμενες εργασίες

Στο πλαίσιο του έργου επιχορηγούνται εργασίες που αφορούν στη εγκατάσταση υποδομών που θα διευκολύνουν τη μετατροπή ενός κτιρίου σε «έξυπνο» αλλά και τη διασύνδεση νέων «έξυπνων» μετρητών για τη διασύνδεση με δίκτυα κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο). Ειδικότερα, στο πλαίσιο επιχορηγούνται εργασίες που περιλαμβάνουν:

-την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών εντός του κτηρίου με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων σε όλους τους χώρους του κτιρίου (διαμερίσματα, γραφεία, καταστήματα κλπ).

-την αντικατάσταση μεμονωμένων συστημάτων τηλεοπτικής λήψης και παλαιών εγκαταστάσεων συλλογικής λήψης με αναβαθμισμένα κοινά συστήματα συλλογικής λήψης σήματος ευρυ-εκπομπής και την αφαίρεση των αχρησιμοποίητων κεραιών και καλωδίων τηλεόρασης

-την εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση των μετρητών των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου) με το κεντρικό σημείο

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η επιχορήγηση μέρους του κόστους των εργασιών που αντιστοιχούν στις ανωτέρω αναφερόμενες εργασίες. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά κτίριο προκύπτει με βάση τον αριθμό των ορόφων, των οριζόντιων ιδιοκτησιών και την κατηγορία των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Παραδείγματα υπολογισμού του ποσού ενίσχυσης

Για μια πολυκατοικία τεσσάρων ορόφων με πυλωτή, εντός του οποίου υπάρχουν έξι διαμερίσματα και θα τοποθετηθεί ένα BEP και τέσσερα FBs, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση του συνόλου των εργασιών Α έως Δ, το συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται ως εξής:

exipna1

Για μια πολυκατοικία δύο ορόφων (ισόγειο και α’ όροφος), εντός του οποίου υπάρχουν δύο διαμερίσματα και θα τοποθετηθεί ένα BEP και δύο FBs,το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α και Β, το συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται ως εξής:

exipna2

Για μια μονοκατοικία / μεζονέτα δύο ορόφων (ισόγειο και α’ όροφος), εντός του οποίου υπάρχει ένα διαμέρισμα και θα τοποθετηθεί ένα BEP χωρίς FB, και το οποίο επιλέγει την πραγματοποίηση των εργασιών Α,Γ και Δ, το συνολικό ποσό επιδότησης υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα:

exipna3

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται σε 148,4 εκ. €, περιλαμβανομένου ΦΠΑ εκ των οποίων τα 119,7 εκ. € θα προέλθουν από τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ η διάρκεια της καθορίζεται έως το 4ο τρίμηνο 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.