Γερμανία: Αλλαγές στην αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στους διαγωνισμούς

Γερμανία: Αλλαγές στην αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στους διαγωνισμούς
Unsplash
Τρίτη, 27/09/2022 - 18:05

Σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν οι νέες κυβερνητικές προτάσεις στη Γερμανία σχετικά με την αποζημίωση των παραγωγών ΑΠΕ στους διαγωνισμούς.

Αναλυτικότερα, οι αλλαγές που εισάγονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ έχουν ως εξής:

1. Αλλάζει το market premium που λαμβάνουν οι εταιρείες στους διαγωνισμούς από σταθερό σε κυμαινόμενο. Στόχος είναι να εξασφαλίζεται ότι οι εταιρείες δεν θα λαμβάνουν υπερβολικές αποζημιώσεις σε περιόδους υψηλών τιμών ηλεκτρισμού. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι παραγωγοί πληρώνονται αυτό το "καπέλο" πάνω από τη χονδρική τιμή, όμως πλέον θα λάβει κυμαινόμενο χαρακτήρα αναλόγως με την εξέλιξη των τιμών και θα καλύπτει μόνο το κενό ανάμεσα στο κόστος παραγωγής και την τιμή στην αγορά.

2. Εισάγονται οικονομικά κίνητρα προς τους καταναλωτές για να επενδύσουν σε μικρά φωτοβολταϊκά στέγης για να πωλούν ενέργεια στο δίκτυο.

3. Για το 2022 προγραμματίζεται ακόμη ένας διαγωνισμός για φ/β πάρκα και για φ/β σε στέγες. Καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί που διενεργήθηκαν ήδη το 2022 είχαν χαμηλή συμμετοχή, η Γερμανία αναθεωρεί το μηχανισμό. Πλέον θα προσαρμόζεται η προσφερόμενη ισχύς και όταν είναι μεγαλύτερη από τις προσφορές, τότε όλες οι προσφορές θα λαμβάνουν την τιμή που προσφέρθηκε.