Αντλίες θερμότητας και γεωθερμία - Τα παράδειγμα της Γερμανίας

Αντλίες θερμότητας και γεωθερμία - Τα παράδειγμα της Γερμανίας
Παρασκευή, 23/09/2022 - 07:13

Η Γερμανία προωθεί ένα νέο σύστημα επιδοτήσεων που ενισχύει δύο τεχνολογίες: τη γεωθερμική ενέργεια και τις αντλίες θερμότητας μεγάλης κλίμακας.

Η πλειονότητα των κατοίκων στη Γερμανία στηρίχθηκε για πολλά χρόνια στην επιλογή του φυσικού αερίου για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε θέρμανση. Οι εξελίξεις στη Ρωσία και το γεγονός πως εκτοξεύτηκε η τιμή του φυσικού αερίου οδηγεί τους Γερμανούς σε άλλες λύσεις. Ήδη έχουν πάρει «φωτιά» οι παραγγελίες καυστήρων πέλλετ. Η Γερμανία όμως προωθεί ένα νέο σύστημα επιδοτήσεων που ενισχύει δύο τεχνολογίες: τη γεωθερμική ενέργεια και τις αντλίες θερμότητας μεγάλης κλίμακας.

Η Γερμανία ελπίζει να επιταχύνει τη δική της πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα παρέχοντας γενναιόδωρη χρηματοδότηση στην «πράσινη» τηλεθέρμανση.

«Τα δίκτυα θερμότητας είναι το κλειδί εάν θέλουμε να κάνουμε τη θέρμανση ουδέτερη. Αξιοποιούν φιλικές προς το κλίμα πηγές θερμότητας–συμπεριλαμβανομένης της βαθιάς γεωθερμικής ενέργειας», ανέφερε ο Robert Habeck, υπουργός Οικονομίας και Κλιματικής Δράσης. «Η γεωθερμία είναι μια από τις πηγές θερμότητας που πρέπει να ενισχύσουμε μαζικά για να αντικαταστήσουμε τα ορυκτά καύσιμα», είπε ο υπουργός. Παράλληλα, εξήγησε πως η χρήση αντλιών θερμότητας θα μπορούσε να επιτρέψει την παραγωγή θερμότητας.

Δεν είναι όμως μόνο η Γερμανία που στρέφει το ενδιαφέρον της στη γεωθερμία. Στη Φιλανδία, σε ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών που αποτελείται από εννέα κτίρια με 171 κατοικίες στην περιοχή Reimarla του Ελσίνκι θα γίνει μετάβαση στη γεωθερμία με τη χρήση του παλιού δικτύου τηλεθέρμανσης. Επικεφαλής αυτής της μετάβασης ήταν η SATO Corporation (SATO), ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ενοικίασης κατοικιών της Φινλανδίας.

H μετάβαση των κτιρίων Reimarla απαιτούσε επένδυση 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το έργο για τη γεωθερμία ξεκίνησε το 2020 και θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2023. Με την ενίσχυση της απόδοσης που παρέχεται από το γεωθερμικό σύστημα, εννέα κτίρια στη Reimarla θα χρησιμοποιούν την ίδια ποσότητα ενέργειας για θέρμανση με τρία κτίρια που χρησιμοποιούν το παλιό σύστημα τηλεθέρμανσης. Έως το τέλος του 2022, η SATO στοχεύει να έχει εγκαταστήσει αντλίες θερμότητας σε 20 ακίνητα.