ΙΟΒΕ: Στο 0,7% η επίδραση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ελληνική οικονομία

ΙΟΒΕ: Στο 0,7% η επίδραση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην ελληνική οικονομία
Παρασκευή, 09/06/2023 - 08:32

Σύμφωνα μεπρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ σχετικά για τη συμβολή της δραστηριότητας της ElvalHalcor στην Ελλάδα (για το 2022) η συνολική επίδραση που δημιουργείται στην ελληνική οικονομία από τη δραστηριότητα της εταιρείας υπολογίζεται σε 0,7% του ΑΕΠ (1,3 δισ. ευρώ).

Επιπλέον, η εταιρία πραγματοποίησε το 8,3% των συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας σε αξία, ενώ στήριξε 22.600 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Τέλος, κάθε θέση εργασίας στην Εταιρία στήριξε άλλες 6,6 θέσεις στο σύνολο της οικονομίας, ενώ η ElvalHalcor συνολικά ενεργοποίησε την παραγωγή προστιθέμενης αξίας περί τα 1,2 δισ. ευρώ.

Σε σχετική ανακοίνωση, αναφέρεται: «Σε μια περίοδο στην οποία οι συνθήκες στις παγκόσμιες αγορές και στην ελληνική οικονομία είναι ευμετάβλητες, η ElvalHalcor ενίσχυσε τη θέση της ως μια κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, με έντονη εξωστρέφεια και ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα.

Η αξία παραγωγής της εταιρείας στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 28,8% για να ανέλθει σε 2,5 δισ. ευρώ, από 1,9 δισ. ευρώ το 2021. Ομοίως, σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε στην απασχόληση με αύξηση των άμεσων θέσεων εργασίας κατά 7,9%, στις 3.000 θέσεις συνολικά.

Καθώς η εξωστρέφεια αποτελεί τον βασικό προσανατολισμό της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η εταιρεία πραγματοποίησε εξαγωγές αξίας 2,7 δισ. ευρώ έναντι 1,9 δισ. ευρώ το 2021, επίδοση που αντιστοιχεί στο 8,3% των βιομηχανικών εξαγωγών της χώρας (εξαιρουμένου του κλάδου των πετρελαιοειδών) και την τοποθετεί στην 3η θέση ανάμεσα στους βιομηχανικούς κλάδους με την υψηλότερη αξία εξαγωγών.

Αξιοσημείωτο είναι και το επενδυτικό αποτύπωμα της βιομηχανίας που έχει υλοποιήσει την τελευταία πενταετία, ένα στρατηγικό πρόγραμμα σε τεχνολογία αιχμής ύψους 700 εκατ. ευρώ. Από το συνολικό πρόγραμμα 189,1 εκατ. ευρώ επενδύθηκε μόνο το 2022, μέγεθος που κατατάσσει την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στην τρίτη θέση του κλάδου μεταποίησης στην Ελλάδα, με κριτήριο τον επενδυτικό όγκο. Το τεχνολογικά πρωτοπόρο επενδυτικό πλάνο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ενισχύει την παρουσία της ελληνικής βιομηχανίας στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων μεγατάσεωνβιωσιμότητας και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία, στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και στην επίτευξη του στόχου για κλιματική ουδετερότητα.

Την ίδια στιγμή, οι δραστηριότητες της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στηρίζουν ενεργά την απασχόληση στη χώρα. Το 2022, στήριξε άμεσα ή έμμεσα 22.600 θέσεις εργασίας, ενώ κάθε μία θέση εργασίας στην Εταιρία δημιούργησε ή στήριξε άλλες 6,6 θέσεις εργασίας στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μέσα από την παραγωγική και εξαγωγική της δραστηριότητα το 2022 κινητοποίησε δυνάμεις στην ευρύτερη οικονομία, ενίσχυσε σημαντικά το οικονομικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρία αποτελεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό πυλώνα», υπογραμμίζεται.