Αποτελέσματα διαβούλευσης της ΡΑΕ επί εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026

Αποτελέσματα διαβούλευσης της ΡΑΕ επί εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026
Τρίτη, 09/05/2023 - 15:06

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 20 Ιανουαρίου 2023 πρόσκλησης για συμμετοχή στηΔημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για το Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου περιόδου 2022-2026, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο κατάλογο συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Στη διαβούλευση υποβλήθηκαν επιπλέον απόψεις από έναν συμμετέχοντα υπό τον όρο μη δημοσιοποίησης.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 24.02.23Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-346695 Αποστολέας: RENEL Ι.Κ.Ε.