Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας

Αποτελέσματα Διαβούλευσης της ΡΑΕ για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
Τρίτη, 29/11/2022 - 11:43

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της EXE Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 7 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή σε δημόσια διαβούλευση επί της εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με

Α) τον προσδιορισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Τιμής Προστίμου Δήλωσης Θέσης Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων για το ημερολογιακό έτος 2023 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-339708/03.11.2022), η οποία προβλέπεται στην ενότητα 6.8 του Κανονισμού, και

Β) τον καθορισμό των Ρυθμιστικών Παραμέτρων Υπολογισμού Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης για μη νόμιμη υποβολή Εντολών Πώλησης σχετικά με τη Διαθέσιμη Ισχύ για το ημερολογιακό έτος 2023 (υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-339709/03.11.2022), η οποία προβλέπεται στην υποενότητα 4.4.2.1 του Κανονισμού,

δημοσιοποιεί τον πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στην εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

  1. Ημ/νία αποστολής: 18.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340870, Αποστολέας: ΔΕΗ
  2. Ημ/νία αποστολής: 21.11.2022, Αριθμός πρωτοκόλλου ΡΑΕ: I-340931, Αποστολέας: Μυτιληναίος Α.Ε.