Ρεύμα: Πώς θα επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης 5% κατά τις ώρες αιχμής

Ρεύμα: Πώς θα επιτευχθεί η μείωση της κατανάλωσης 5% κατά τις ώρες αιχμής
Δευτέρα, 26/09/2022 - 06:05

Η Κομισιόν βάζει και τη διάσταση της παροχής κινήτρων για τη μείωση της κατανάλωσης.

Υποχρεωτικό περιορισμό της κατανάλωσης ηλεκτρισμού κατά 5% μόνο στην αιχμή της ζήτησης και όχι σε αιχμές τιμών προβλέπει το τελευταίο σχέδιο της Κομισιόν για την αγορά ηλεκτρισμού, που καταρτίστηκε εν όψει του έκτακτου υπουργικού συμβουλίου της 30ης Σεπτεμβρίου.

Στο επικαιροποιημένο κείμενο αναφέρεται ότι πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση ηλεκτρισμού από όλους τους καταναλωτές, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν διαθέτουν έξυπνους μετρητές, όπως τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο δεσμευτικός στόχος μείωσης της κατανάλωσης 5% κατά τις ώρες αιχμής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι χώρες-μέλη θα απευθυνθούν σε εκείνους τους καταναλωτές, που μπορούν να εξασφαλίσουν ευελιξία, μέσω προσφορών μείωσης της ζήτησης σε ωριαία βάση, συμπεριλαμβανομένων των φορέων συλλογικής εκπροσώπησης (aggregators).

Οικονομικά κίνητρα για τη μείωση της κατανάλωσης

Η Κομισιόν βάζει και τη διάσταση της παροχής κινήτρων για τη μείωση της κατανάλωσης. Όπως σημειώνει για τον προσδιορισμό των κατάλληλων μέτρων μείωσης της ζήτησης κατά τις ώρες αιχμής, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν υπόψη τους διάφορα μέτρα αγοράς, όπως οι δημοπρασίες ή διαγωνιστικά σχήματα μέσω των οποίων θα δίδονται οικονομικά κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης.

Προς το σκοπό αυτό τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν υφιστάμενα σχήματα και να επεκτείνουν υφιστάμενους μηχανισμούς για να αναπτύξουν την απόκριση ζήτησης (demandresponse).

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν οικονομικά κίνητρα ή αποζημίωση για τους συμμετέχοντες στην αγορά που επηρεάζονται από τα μέτρα, στην περίπτωση που επιτυγχάνουν απτή μείωση της κατανάλωσης, επιπρόσθετα της αναμενόμενης κανονικής τους κατανάλωσης.

Η στήριξη στους μη οικιακούς καταναλωτές

Αναφορικά με τη στήριξη στους μη οικιακούς καταναλωτές στο σχέδιο της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι η στήριξη αυτή θα πρέπει να κατευθύνεται σε επενδύσεις αποανθρακοποίησης, περιλαμβανομένων των ΑΠΕ. Ως παράδειγμα αναφέρονται τα πράσινα ΡΡΑ ή μέσω άμεση επένδυσης στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ ή οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ρυθμιζόμενες τιμές λιανικής κάτω του κόστους, τότε οι προμηθευτές θα πρέπει να αποζημιώνονται για τα κόστη που επωμίζονται όταν πωλούν στις ρυθμιζόμενες τιμές. Η διαφορά θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλαφόν στους παραγωγούς ηλεκτρισμού. Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τα μέτρα αυτά να οδηγήσουν σε αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, οι ρυθμιζόμενες τιμές κάτω του κόστους θα πρέπει να καλύπτουν μία περιορισμένη ποσότητα της κατανάλωσης. Οι προμηθευτές τελευταίου καταφυγίου και η επιλογή του προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου από κάθε χώρα-μέλος δεν πρέπει να επηρεαστούν από τον νέο κανονισμό.

Η έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια

Τέλος όσον αφορά την έκτακτη εισφορά στα διυλιστήρια και τις άλλες εταιρίες ορυκτών καυσίμων το νέο σχέδιο διευκρινίζει ότι η εισφορά αυτή θα αφορά μόνον στο τμήμα εκείνο των κερδών της χρήσης του 2022, που θα είναι αυξημένο πάνω από 20% σε σχέση με τον μέσο όρο των φορολογήσιμων κερδών της τελευταίας τετραετίας (και όχι τριετίας όπως προέβλεπε το προηγούμενο σχέδιο), δηλαδή αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2018.