Ρεύμα: Τι συμβαίνει αν μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί

Ρεύμα: Τι συμβαίνει αν μείνουν απλήρωτοι λογαριασμοί
Τρίτη, 23/08/2022 - 07:20

Πολλοί καταναλωτές δυσκολεύονται να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς ρεύματος.

Αρκετοί καταφεύγουν στη λύση των διακανονισμών οφειλών και μειώνουν τις οφειλές τους. Άλλοι πάλι ενώ μπαίνουν σε διακανονισμό και σε δόσεις δεν τα καταφέρνουν με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται χρέη. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έθεσε πριν από ένα χρόνο μια γραμμή υποστήριξης των καταναλωτών που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς. Η γραμμή αυτή είναι: 15902. Η κυβέρνηση παράλληλα χορηγεί ένα έκτακτο βοήθημα για ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο, έως και τις 30 Ιουνίου 2022.

Τι ισχύει όμως για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ.2 και 3 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, «η προθεσμία εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη από σαράντα ημέρες. Οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη. Η ως άνω δυνατότητα δεν απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη του για εμπρόθεσμη εξόφληση των οφειλών του προς τον Προμηθευτή».

Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ή «πελάτες που στη σύνθεση του νοικοκυριού τους περιλαμβάνεται και άτομο ή άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, με εισοδηματικά κριτήρια ίδια με τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, χωρίς να εφαρμόζονται περιουσιακά κριτήρια».

Οι διακανονισμοί των παρόχων

Οι διακανονισμοί των παρόχων διαφέρουν. Η ΔΕΗ προσφέρει δόσεις ανάλογα με το ύψος των οφειλών, με ανώτερο όριο τις 24 δόσεις. Άλλοι πάροχοι ενέργειας προσφέρουν προγράμματα διακανονισμών προσαρμοσμένα στον εκάστοτε καταναλωτή.

Η περίπτωση του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και η Καθολική Υπηρεσία

Σύμφωνα με το νόμο 4011/2011 ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου είναι υποχρεωμένος να προμηθεύει πελάτες, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από Προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του μέχρι πρότινος Προμηθευτή τους και όχι των Πελατών. Η προμήθεια για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών μηνών προκειμένου να δοθεί κατάλληλος χρόνος στους Πελάτες να διαπραγματευθούν νέα σύμβαση με Προμηθευτή της επιλογής τους. Εάν δεν έχουν βρει προμηθευτή τότε μεταπίπτουν στον προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, όπου ισχύουν και διαφορετικές χρεώσεις. Έτσι οικιακοί καταναλωτές με παροχή 8kVA έχουν χρέωση προμήθειας ημέρας 0,12385 και χρέωση προμήθειας νύχτας 0,08845, ενώ η πάγια χρέωση ημέρας είναι 0,4732 και η πάγια χρέωση νύχτας 0,6216. Οι οικιακοί καταναλωτές με παροχή 25kVA έχουν χρέωση προμήθειας ημέρας 0,12385 και χρέωση προμήθειας νύχτας 0,08845, ενώ η πάγια χρέωση ημέρας είναι 1,4896 και η πάγια χρέωση νύχτας 0,6216.