Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ επί του Σχεδίου Προληπτικής Δράσης
Δευτέρα, 08/08/2022 - 14:37

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 22 Ιουλ 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το Σχέδιο Προληπτικής Δράσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Κανονισμού (EE) 2017/1938 σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

1. Ημερομηνία αποστολής: 31.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332956

Αποστολέας: Σύνδεσμος Αγροτών ΣΗΘΥΑ

2. Ημερομηνία αποστολής: 29.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332973

Αποστολέας: Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Λιπασμάτων (Σ.Ε.Β.Λ.)

3. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332984

Αποστολέας: ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ

4. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333006

Αποστολέας: Προμηθέας

5. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333023 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

6. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333028

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

7. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333033 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: ΔΕΗ. Α.Ε.

8. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333046

Αποστολέας:ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.

9. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333050

Αποστολέας:Ινστιτούτο Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (ΙΕΝΕ)

10. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333054

Αποστολέας: ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

11. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333060

Αποστολέας:European Federation of Energy Traders (EFET)

12. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333062

Αποστολέας: ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

13. Ημερομηνία αποστολής: 01.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333091

Αποστολέας: ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

14. Ημερομηνία αποστολής: 04.08.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-333329

Αποστολέας: Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ)

Τελευταία τροποποίηση στις 08/08/2022 - 14:41