Εξυπνοι μετρητές: Από παράταση σε παράταση ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ

Εξυπνοι μετρητές: Από παράταση σε παράταση ο διαγωνισμός του ΔΕΔΔΗΕ
Τρίτη, 31/05/2022 - 07:00
Νέα παράταση δόθηκε στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για την προμήθεια «έξυπνων μετρητών» που θα αντικαταστήσουν τα σημερινά ρολόγια όπου καταγράφεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Πρόκειται για την 4η στη σειρά παράταση, καθώς η προγραμματισμένη για τις 30 Μαίου αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει στις 8 Ιουνίου.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες.

Το χρονοδιάγραμμα της αντικατάστασης των αναλογικών ρολογιών με «έξυπνους μετρητές» στη Χαμηλή Τάση ο ΔΕΔΔΗΕ το θέτει σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το πλήρες rollout των 7.354.000 υφιστάμενων ρολογιών θα πρέπει να έχει γίνει έως το 2030.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ το 2022 θα πρέπει να τοποθετηθούν 300.000 «έξυπνοι μετρητές», το 2023 500.000, το 2024 800.000, το 2025 και το 2026 από 1.000.000 κάθε έτος το 2027 813.000, το 2028 και το 2029 από 1.000.000 και το 2030 900.000.

Η διαγωνιστική διαδικασία

Πρόκειται για την πρώτη φάση μιας διαγωνιστικής διαδικασίας που θα γίνει σε τρία στάδια, εμπεριέχει πρωτότυπα χαρακτηριστικά όπως η διενέργεια «μίνι διαγωνισμών» μετά την αρχική κατακύρωση και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον ισχυρών εταιριών όπως Siemens, η Schneider Electric, η Landis+Gyr κ.α.

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού θα υποβληθούν τεχνικές προτάσεις από τους ενδιαφερομένους και θα ακολουθήσει η προεπιλογή μιας sortlist έως έξι υποψηφίων.

Όσοι υποψήφιοι περάσουν στο δεύτερο στάδιο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές. Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης. Οι διαπραγματεύσεις θα οδηγήσουν στην κατάρτιση συμβάσεων πλαισίου για την προμήθεια εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

• Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)

• Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– AdvancedMeteringInfrastructureSystem (συστήματα λογισμικού)

• Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-MeterDataManagementSystem (MDM System)

Στην πρόσκληση αναφέρεται επίσης ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα, το προϊόν 1 για Εξοπλισμό Πεδίου και AMI System και το προϊόν 2 για MDM System.
Επίσης στις υποχρεώσεις των αναδόχων θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων, η ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησής τους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις πλαίσιο με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες.

Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια θα διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ.

Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από τον ΔΕΔΔΗΕ και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, για τρεις προμηθευτές ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%.

Για δύο προμηθευτές, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% σου συνολικού όγκου.