Τι προβλέπει η τροπολογία για την φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας

Τι προβλέπει η τροπολογία για την φορολόγηση στα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
Τετάρτη, 25/05/2022 - 15:45
Τον τρόπο με τον οποίο θα επιβληθεί η έκτακτη φορολογία, ύψους 90% στα υπερκέρδη των παραγωγών ενέργειας προβλέπει η σχετική τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, η τροπολογία προβλέπει πως θα φορολογηθεί άπαξ τομεικτό περιθώριο κέρδους,αφού όμως πρώτα ληφθεί υπόψη το ποσοστό σταθερών τιμολογίων, που προσφέρει η εταιρεία και αφαιρεθούν επίσης οι εκπτώσεις που έχουν χορηγηθεί στους καταναλωτές και οι επιστροφές από τυχόν διμερείς συμβάσεις.

Εντούτοις, η εξαίρεση αυτή δεν αφορά εταιρείες που «έσπασαν» τα σταθερά τιμολόγια λόγω της κρίσης, καθώς θα φορολογηθούν κανονικά.

Για τους ηλεκτροπαραγωγούς και την έκτακτη εισφορά η τροπολογία προβλέπει ότι θα αφορά την αυξημένη κερδοφορία (μικτό περιθώριο) της περιόδου από 1 Οκτωβρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022, ενώ το ποσό της εισφοράς θα υπολογιστεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανά παραγωγό με μεθοδολογία που θα καθοριστεί με Υπουργική Απόφαση και θα κατατεθεί στο Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.