Γιατί χρειάζονται έργα αποθήκευσης ενέργειας

Γιατί χρειάζονται έργα αποθήκευσης ενέργειας
Δευτέρα, 17/04/2023 - 08:49

Η ανάγκη διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αύξησε και την ανάγκη σε ευελιξία του συστήματος.

Η στοχαστικότητα των ΑΠΕ δηλαδή οι αυξομειώσεις στις αποδόσεις των αιολικών και των φωτοβολταϊκών είναι και ο λόγος που όπως επισημαίνουν αναλυτές το επόμενο στοίχημα είναι να γίνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Όπως αναφέρει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα «σε τεχνικό επίπεδο, κρίσιμη είναι για την επόμενη περίοδο και η ανάπτυξη του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για τις μονάδες αποθήκευσης και τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμμετοχή των μονάδων αυτών θεωρείται κρίσιμη για να επιτευχθούν υψηλά μερίδια συμμετοχής των ΑΠΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα και η δυνατότητα ανάπτυξης μονάδων αποθήκευσης εντός της μονάδας παραγωγής ΑΠΕ, μέσω απλοποιημένων διαδικασιών».

Να σημειωθεί ακόμα πως στα νησιά τα επόμενα χρόνια θα κλείσουν οριστικά οι μονάδες παραγωγής ενέργειας με μαζούτ και ντίζελ. Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ σε πολλά νησιά.

Μέχρι τώρα σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΕ συνολικά έχουν εκδοθεί 356 άδειες και βεβαιώσεις παραγωγού εκ των οποίων 306 αφορούν σε άδειες αποθήκευσης, ισχύος 18,7 GW, οι 6 σε έργα ΑΠΕ(11Α) με αποθήκευση ισχύος 1.000MW, οι 30 σε ΑΠΕ με αποθήκευση (11 Β), ισχύος 1.548WM και 14 άδειες αφορούν σε έργα αντλησιοταμίευσης, συνολικής ισχύος 3.127MW.

Τέλος, να τονιστεί πως συνεχίζονται να δίνονται άδειες. Την προηγούμενη εβδομάδα χορηγήθηκαν άδειες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 148,44 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 148,44 MW, στη θέση «ΖΑΡΚΟ», της Δημοτικής Ενότητας Φαρκαδόνας, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία ELMYA GREECE 5. Στη θέση «ΚΥΡΤΩΝΗ», της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης, του Δήμου Λοκρών, της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έγχυσης 49,48 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 49,48 MW,της εταιρείας με την επωνυμία «ELMYA GREECE».