Στην αποθήκευση ενέργειας στρέφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον

Στην αποθήκευση ενέργειας στρέφεται το επενδυτικό ενδιαφέρον
Σάββατο, 20/08/2022 - 07:07

Οι υποδομές αποθήκευσης ενέργειας προβλέπεται να επεκταθούν παγκοσμίως κατά 56% τα επόμενα χρόνια και η χωρητικότητα τους να φτάσει τα 270 GW έως το 2026 διαπίστωνε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Όπως ανέφερε ο κύριος μοχλός είναι η ανάγκη για ευελιξία και αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται σε όλο τον κόσμο. Στη χώρα μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα και θα απαιτηθούν επενδύσεις δις. ευρώ. Αποτελεί απαραίτητο όρο για την περαιτέρω διέισδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στο εξωτερικό διαδεδομένη μορφή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η αντλησιοταμίευση.

Ένα αρκετό σημαντικό έργο στην αποθήκευση που πήρε σάρκα και οστά είναι το υβριδικό έργο παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Αμάρι της Κρήτης, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 153 MW, προϋπολογισμού 280 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως αναφέρει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα η χώρα μας θα πρέπει να προωθήσει τα έργα αποθήκευσης σε μικρότερα νησιά που πρόκειται να διατηρήσουν την αυτόνομη λειτουργία τους με την εφαρμογή πιλοτικών τρόπων λειτουργίας και διαχείρισης προς επίτευξη της διείσδυσης των ΑΠΕ πάνω από 60%.

«Η προώθηση διεσπαρμένων συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μικρής χωρητικότητας, που εγκαθίστανται με σταθμούς ΑΠΕ στις παροχές κατανάλωσης των κατοικιών και επιχειρήσεων της χώρας, είναι δυνατή μέσω της κατάλληλης τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει ή και υποχρεώνει την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με κάθε νέο σταθμό ΑΠΕ ή την κατασκευή νέας κατοικίας. Η λειτουργία ειδικά των μικρών και μεσαίων διεσπαρμένων μονάδων αποθήκευσης θα μπορεί να γίνεται μέσω και εικονικών μονάδων, επιτρέποντας έτσι την τεχνική αξιοποίηση με το βέλτιστο οικονομικό τρόπο του συνόλου της ισχύος των μονάδων αυτών και υπό τη μορφή διαφορετικών προϊόντων προς το δίκτυο παρέχοντας εξισορρόπηση ισχύος σε τοπικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέτρο πολιτικής για την προώθηση των συστημάτων αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, προς ενίσχυση της επάρκειας ισχύος του συστήματος, μπορεί να αποτελέσει και η προώθησή της ηλεκτροκίνησης», αναφέρει το ΕΣΕΚ.