Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που τρέχουν για τους δήμους

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που τρέχουν για τους δήμους
Παρασκευή, 26/05/2023 - 06:19

Τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε υποδομές των ΟΤΑ μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού αποτελούν προτεραιότητα για να μειώσουν τις καταναλώσεις ενέργειας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτεί έργα , προμήθειες , μελέτες. Μέχρι τώρα έχουν ενταχθεί όλοι οι Δήμοι και ΔΕΥΑ της χώρας με συνολικό προϋπολογισμό έργων περίπου τεσσάρων δις ευρώ και εκταμιεύσεις ύψους πάνω από 470 εκ. ευρώ. Παράλληλα, υπάρχει το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων το οποίο ήδη ξεκίνησε να δέχεται αιτήσεις. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει παραταθεί έως την 31 Ιουλίου.

Μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 33 Δήμοι συνολικού ποσού έργων περί τα 100. εκ ευρώ και νέων αιτημάτων που ανεβάζουν τον προϋπολογισμό έργων οδοφωτισμού στα 147 εκατ ευρώ.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και Ενεργειακού συμψηφισμού οι ΟΤΑ μπορούν να παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ ( ήλιο, αέρα γεωθερμία, νερό , γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα), με σκοπό τον ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό, ανέφερε ο κ. Γιώργος Κουλτούκης, Διευθυντής Χρηματοδοτήσεων ΟΤΑ, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μιλώντας σε εκδήλωση με βασικό διοργανωτή τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ και συνδιοργανωτές την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και το επενδυτικό φόρουμ Α Energy Investments Initiative.

Όπως ανέφερε οι ΟΤΑ έχουν τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης ενέργειας με αυτήν που καταναλώνεται από διαφορετικούς μετρητές των ΟΤΑ και τη δυνατότητα για μελλοντικό συμψηφισμό μέχρι και τρία χρόνια. «Ο Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός έχει πολύ μεγαλύτερο όφελος για ένα Δήμο, αφού μπορεί να συμψηφίζει το σύνολο της κατανάλωσής του και να αποθηκεύει την ενέργεια που δεν ιδιοκαταναλώνει στο δίκτυο για διάστημα τριών χρόνων, κάτι που είναι πάρα πολύ χρήσιμο καθώς οι Δήμοι έχουν μεγάλες καταναλώσεις και τις βραδινές ώρες λόγω του οδικού φωτισμού και του φωτισμού των πλατειών».

Σημείωσε πως «μια καλή ίσως πρακτική για τους Δήμους είναι η αξιοποίηση δημοτικών και σχολικών κτηρίων για ανάπτυξη φωτοβoλταϊκών συστημάτων ιδίως για τους μεγάλους αστικούς Δήμους που στερούνται ελεύθερων χώρων. Το Ταμείο , (στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους ΟΤΑ να υλοποιήσουν το πλάνο τους για ενεργειακή μετάβαση), σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ σχεδίασαν το χρηματοδοτικό πρόγραμμα με σκοπό τη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για την εκτέλεση έργων για την κάλυψη μέρους των αναγκών των υποδομών τους σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω εγκατάστασης φωτοβoλταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)».