Λουμάκης: Τα σημαντικά οφέλη των ΑΠΕ και της πράσινης μετάβασης & η ολική επαναφορά της ΕΕ στο μοντέλο των ταριφών

Λουμάκης: Τα σημαντικά οφέλη των ΑΠΕ και της πράσινης μετάβασης & η ολική επαναφορά της ΕΕ στο μοντέλο των ταριφών
Δευτέρα, 27/03/2023 - 11:22

Την οικονομική συνεισφορά των ΑΠΕ αλλά και ανά επιμέρους τεχνολογία τους στην ενίσχυση των καταναλωτών κατά την διάρκεια τις ενεργειακής κρίσης ανέδειξε από το βήμα του συνεδρίου Power and Gas με ποσοτική του ανάλυση ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ Δρ. Στέλιος Λουμάκης. Επιπλέον αναφέρθηκε στις προκλήσεις που απορρέουν από τον νέο χάρτη πολιτικών και προτεραιοτήτων που πρόσφατα κοινοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν προκειμένω και σε ότι αφορά την επιδότηση των καταναλωτών από τις ΑΠΕ το 2022, η κατάσταση σε επίπεδο απευθείας συμμετοχών ανά τεχνολογία διαμορφώθηκε ανά μήνα ως εξής:

graph_epidotisi_APE.jpg

Σε σωρευτικό επίπεδο τα φωτοβολταϊκά στο α΄9μηνο του 2022 που υπάρχουν διαθέσιμα πρωτογενή στοιχεία από το τελευταίο δελτίο ΕΛΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ αλλά και στο 4μηνο Ιουν-Σεπτ της κορύφωσης της κρίσης, κάλυψαν το 26% και 35% αντίστοιχα του απευθείας ποσού. Η κρίση λοιπόν αύξησε σημαντικά τη θετική συνεισφορά τους, συμπληρωματικά και προς την αυξημένη τους διείσδυση με νέα ιδιαιτέρως φθηνά σε τιμές αναφοράς έργα που ηλεκτρίστηκαν εντός της χρονιάς.

synolo_ape_XL.jpg

graph_pies.jpg

Αναφορικά με τις επικείμενες προκλήσεις μέσω του νέου χάρτη πολιτικών της ΕΕ, ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ ανέφερε χαρακτηριστικά τις κάτωθι:

1. Τα CfDs επανέρχονται ως «νέα» πρώτη προτεραιότητα της ΕΕ με ρυθμιζόμενες ταρίφες για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ προς όφελος του καταναλωτή.

2. Η απευθείας συμμετοχή των ΑΠΕ στην χονδρεμπορική αγορά, σε συνέχεια της ενεργειακής κρίσης και σε αντίθεση με την επικρατούσα έως πρόσφατα ρητορική περί «ανταγωνισμού», δεν αποτελεί πλέον την κεντρική επιλογή. Αξιοποιείται η εμπειρία πως το «ρυθμιζόμενο» είναι μακροπρόθεσμα φθηνότερο του «ανταγωνιστικού».

3. Τα PPAs επίσης δεν αποτελούν την πρώτη προτεραιότητα, αλλά έπονται των CfDs, αφού για καθετοποιημένους παίκτες (τα ενδο-oμιλικά PPAs) δύναται να προσφέρουν και πάλι υπερκέρδη από τη λιανική.

4. Η σταθερότητα σε επίπεδο Τιμών στις νέες ΑΠΕ και την αγορά ρεύματος εν γένει που επιδιώκει το μοντέλο των CfDs, δεν μπορεί ωστόσο να εγγυηθεί την απορρόφηση της παραγωγής τους, ούτε την προστασία τους από παρατεταμένα μηδενικές-αρνητικές χονδρεμπορικές τιμές, για όσα έργα εκτίθενται στον κίνδυνο αυτό (π.χ. σήμερα έργα με συμβάσεις ΣΕΔΠ).

5. Η επικράτηση των CfDs δεν βοηθά στο πρόβλημα των περικοπών παραγωγής των νέων ΑΠΕ και στην αναντιστοιχία παραγωγής-ζήτησης στον πραγματικό χρόνο.

6. Τα CfDs ενδέχεται να «φουσκώσουν» βραχυπρόθεσμα την ανάπτυξη των ΑΠΕ υπεράνω των απαιτούμενων κάθε φορά υποδομών αποθήκευσης ή των Power to X που οφείλουν να συμβαδίζουν, με οδυνηρές συνέπειες για τους επενδυτές στο μέλλον.

7. Για τους λόγους αυτούς οι φιλόδοξοι στόχοι ΑΠΕ (περιλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής σε όλες της τις μορφές) του νέου ΕΣΕΚ:

α. Δεν πρέπει να είναι πλέον τυφλοί αλλά να συναρτώνται κατά σαφή χρονικά διαστήματα (corridor) με την υλοποίηση προηγουμένως των στόχων αποθήκευσης και Power to X.

β. Οφείλουν να συναρτώνται με την δυνατότητα ενεργού διαχείρισης των δικτύων από τους διαχειριστές, ώστε να μπορούν να τηρηθούν οι προτεραιότητες έχγυσης των επιμέρους έργων ΑΠΕ όπως εντάσσονται.

γ. Οφείλουν επίσης να συναρτώνται με την δυνατότητα της ενεργού διαχείρισης των δικτύων από τους διαχειριστές, ώστε να μην επαναληφθούν φαινόμενα να ζητείται (εισηγήσεις τους κατόπιν του ν. 4951) να περικόπτεται τυφλά, μόνιμα και οριζόντια η παραγωγή υφιστάμενων έργων ΑΠΕ, είτε δηλαδή υπάρχει κορεσμός είτε όχι στον πραγματικό χρόνο στα δίκτυα θίγοντας έτσι καίρια την αποδοτικότητα των επενδύσεων και με στόχο να προστεθούν κι άλλες ΑΠΕ που θα επιτείνουν περαιτέρω την αδυναμία τους.

δ. Η επιτυχία της πράσινης μετάβασης δεν θα κριθεί μονοδιάστατα και με «γηπεδικούς» όρους στο πόσα GW εγκαθιστούμε κάθε χρόνο, ούτε και θα μας βραβεύσει κανείς γι’ αυτό.

ε. Η επιτυχία της πράσινης μετάβασης έγκειται στο πόσο αποδοτικά, οικονομικά και με ασφάλεια για όλους (επενδυτές, καταναλωτές, περιβάλλον) θα λειτουργεί το ηλεκτρικό μας σύστημα τα πολλά επόμενα χρόνια και δεκαετίες.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση.