Οι ΑΠΕ «πρασινίζουν» τα νησιά – στο μικροσκόπιο Αστυπάλαια, Ερεικούσσα, Οθωνοί

Οι ΑΠΕ «πρασινίζουν» τα νησιά – στο μικροσκόπιο Αστυπάλαια, Ερεικούσσα, Οθωνοί
Τετάρτη, 22/03/2023 - 06:35

Μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται να ξεκινήσουν σημαντικά έργα ΑΠΕ που θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας στα νησιά.

Θα «σβήσουν» έτσι οι ρυπογόνοι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής και τη θέση τους θα πάρουν υβριδικοί σταθμοί με διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά. Σύμη, Ανάφη είναι μερικά από τα νησιά τα οποία βρίσκονται στο μικροσκόπιο, ενώ στην Τήλο έχουν γίνει σημαντικά έργα. Τα έργα αυτά θα περιλαμβάνουν βέβαια και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Έργα που έχουν στόχο την απανθρακοποίηση των νήσων Ερεικούσσα και Οθωνοί και που υποστηρίζονται από το NESOI European Islands Facility έχουν δρομολογηθεί. Προβλέπεται η δημιουργία ενός υβριδικού σταθμού στην Ερεικούσσα που θα αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 700 kWp και ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας 2MW. Ο υβριδικός σταθμός εκτιμάται ότι θα καλύψει το 81% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Στην περίπτωση των Οθωνών, ο υπό εξέταση υβριδικός σταθμός αποτελείται από ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 1,75 MWh και έναν φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 550 kWp και εκτιμάται ότι μπορεί συνήθως να καλύψει το 83% των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του νησιού. Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή πράσινης μαρίνας στο Μαθράκι και η δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας.

Την ίδια ώρα στην τελική ευθεία για την ανάδειξη του αναδόχου είναι το έργο της Αστυπάλαιας. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ορίζοντα τριετίας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υβριδικού έργου Αστυπάλαιας θα πρέπει να αποτελείται από Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος τουλάχιστον 3 MW, σύστημα αποθήκευσης συσσωρευτών τεχνολογίας ιόντων λιθίου καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον 7,2 MWh, υπολογιζόμενης στην έξοδο του σταθμού, καθώς και από τους αντίστοιχους μετατροπείς. Η Εγγυημένη Ισχύς του υβριδικού σταθμού δεν θα υπολείπεται των 3 MW.

Η «Α’ Φάση» του έργου αποσκοπεί στην υλοποίηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών διαχείρισης που θα επιτρέψουν να επιτευχθεί διείσδυση ΑΠΕ κατ’ ελάχιστον ίση με το 50% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του ηλεκτρικού συστήματος της νήσου Αστυπάλαιας, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούν στη νήσο, καθώς και κατά προτεραιότητα κάλυψη της ζήτησης ενέργειας για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η «Β’ Φάση» αποβλέπει στην αύξηση του επιπέδου διείσδυσης ΑΠΕ σε ποσοστό τουλάχιστον 80% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας του τοπικού συστήματος, από 50% που προβλέπεται για την Α’ Φάση, συνυπολογίζοντας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ που είναι ήδη εγκατεστημένοι και λειτουργούν στη νήσο.