Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στο παρά πέντε αλλαγές για ενεργειακές κοινότητες - οικιακό ενεργειακό συμψηφισμό

Νομοσχέδιο ΥΠΕΝ: Στο παρά πέντε αλλαγές για ενεργειακές κοινότητες - οικιακό ενεργειακό συμψηφισμό
Τετάρτη, 22/03/2023 - 06:38

Σε ότι αφορά τους σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, καθώς και για αυτοκαταναλωτές από κοινού, για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού για νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 10,8 kW.

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής από το υπουργείο Ενέργειας στο νομοσχέδιο- σκούπα μεταξύ άλλων για τον απαιτούμενο αριθμό μελών για τη συγκρότηση μιας ενεργειακής κοινότητας και για την ισχύ των συστημάτων που εγκαθίστανται από καταναλωτές για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού. Ειδικότερα, ο ελάχιστος αριθμός μελών για τη συγκρότηση ενεργειακής κοινότητας πολιτών τελικά μειώνονται από 60 σε 30. Επίσης, σε 20 από 30 για ενεργειακή κοινότητα πολιτών με έδρα σε δήμο νησιωτικής περιοχής με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, και σε τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέλη, αν συμμετέχουν στην Ε.Κ.Π., αποκλειστικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Να σημειωθεί πως φορείς υποστηρίζαν στη διαβούλευση για το ν/σ πως ο αυξημένος αριθμός που προβλεπόταν ήταν απαγορευτικός ειδικά για τις απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, προβλέπεται πως «από 1η Νοεμβρίου 2023 οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν νέες αιτήσεις για Βεβαίωση Παραγωγού ή για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε περίπτωση Εξαιρούμενων Σταθμών».

Σε ότι αφορά τους σταθμούς που εγκαθίστανται από αυτοκαταναλωτές, καθώς και για αυτοκαταναλωτές από κοινού, για την εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού, η μέγιστη ισχύς του σταθμού για νοικοκυριά διαμορφώνεται σε 10,8 kW.

Σε σχέση με τις προβλέψεις του άρθρου 123 για τις αιτήσεις τροποποίησης που εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι άλλων αιτήσεων στον αρμόδιο Διαχειριστή και ειδικά αν αφορούν σταθμούς που έχουν επιλεγεί για λειτουργική ενίσχυση μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα, «εφόσον: η μέγιστη ισχύς της παραγωγής του σταθμού αυξάνεται μέχρι 40% και όχι παραπάνω από τρία μεγαβάτ (3 MW) για σταθμούς που συνδέονται στο Σύστημα ή από ένα μεγαβατ (1 ΜW) για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, και όχι παραπάνω από εκατό κιλοβάτ (100) kW για κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθμών εκτός φωτοβολταϊκών σταθμών που συνδέονται στο Δίκτυο.».

Τέλος, με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται πως για παρόχους υπηρεσιών ύδατος επιτρέπεται η μετατροπή και λειτουργία μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών για εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α προς κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/03/2023 - 08:10