Εξαίρεση από το πλαφόν και των virtual PPAs ζητά η αγορά

Εξαίρεση από το πλαφόν και των virtual PPAs ζητά η αγορά
Πέμπτη, 02/03/2023 - 06:15

Τόσο οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές όσο και μεγάλοι παραγωγοί πράσινης ενέργειας δεν βλέπουν κανέναν προφανή λόγο για τη μη εξαίρεση των χρηματοοικονομικών PPAs.

Πρόσβαση σε μεγαλύτερους όγκους πράσινης ενέργειας θα δώσει η εξαίρεση από το πλαφόν και των εικονικών PPAs εκτιμά η αγορά, η οποία θεωρεί θετική αλλά όχι επαρκή τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εξαιρεί μόνο τα PPAs με φυσική παράδοση από τον πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τόσο οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές όσο και μεγάλοι παραγωγοί πράσινης ενέργειας δεν βλέπουν κανέναν προφανή λόγο για τη μη εξαίρεση των χρηματοοικονομικών PPAs και θεωρούν ότι θα έπρεπε να αφορά το σύνολο των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης της ΡΑΕ επί των εισηγήσεων του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς και του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, η ΕΒΙΚΕΝ αφού χαρακτηρίζει θετική τη νομοθετική ρύθμιση που προωθείται έστω και με σημαντικές καθυστερήσεις, θέτει το θέμα τονίζοντας ότι η εν λόγω ρύθμιση αντιμετωπίζει μερικώς το πρόβλημα, καθώς η εξαίρεση αφορά σε αυτή τη φάση μόνο τις συμβάσεις με φυσική παράδοση. Μάλιστα όπως χαρακτηριστικά όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, Αντώνης Κοντολέων, «αδυνατούμε να αντιληφθούμε γιατί ακόμη και σήμερα εμποδίζονται οι βιομηχανίες έντασης ενέργειας στο να συνάπτουν ΡΡΑς με παραγωγούς ΑΠΕ αντί να ενθαρρύνονται με τη θέσπιση κινήτρων».

Σε ότι αφορά τώρα την υπό εξέταση ρύθμιση του ΥΠΕΝ για την εξαίρεση μόνο των PPAs με φυσική παράδοση από το πλαφόν ενδεικτική είναι η θέση που διατύπωσε η EnelGreenPower στη διαβούλευση της ΡΑΕ επί της εισήγησης του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών:

«…Θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο μέτρο εξαίρεσης από το πλαφόν τα έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που πρόκειται να συνάψουν εικονικά PPAs (virtualPPAs)» αναφέρει η εταιρία, υπογραμμίζοντας ότι ο αποκλεισμός των εικονικών PPas από την εξαίρεση για τις συμβάσεις ΑΠΕ με φυσική παράδοση δεν έχει οικονομική ή άλλη βάση.

«Καλούμε την πολιτεία να μεριμνήσει ώστε αυτό το σημαντικό εργαλείο της αγοράς να μην μείνει ανεκμετάλλευτο. Μέσω ενός virtual PPA ο τελικός καταναλωτής απολαμβάνει ακριβώς το ίδιο οικονομικό πλεονέκτημα με το physical PPA. Η μόνη διαφορά έγκειται στη μορφή της σύμβασης και τον τρόπο εκκαθάρισης, χωρίς να γίνεται πιο περίπλοκος» υποστηρίζει η εταιρία.

Σύμφωνα με την EnelGreenPower η διαφορά μεταξύ των φυσικών και των εικονικών PPA δεν αποτελεί ικανό λόγο για να μην συμπεριληφθούν και τα virtual συμβόλαια στην εξαίρεση από το πλαφόν. Αντίθετα η ύπαρξή τους θα επιφέρει αύξηση της ρευστότητας στη νέα αυτή αγορά που διαμορφώνεται και θα δώσει στους τελικούς καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία έργων, τεχνολογιών, τιμών, καθώς και πρόσβαση σε μεγαλύτερους όγκους πράσινης ενέργειας, καταλήγει η Enel και καλεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης όλους τους φορείς να εξετάσουν και να ενεργήσουν ώστε να μην υπάρξει στην πράξη διαχωρισμός των τύπων των PPAs, πράγμα που θα μειώσει τις εναλλακτικές λύσεις για τους ενεργοβόρους και μη καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας.