Περισσότερη από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της Ευρώπης προέρχεται από καθαρές πηγές ενέργειας

Περισσότερη από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια της Ευρώπης προέρχεται από καθαρές πηγές ενέργειας
Τρίτη, 14/02/2023 - 05:55

Η Ευρώπη μεταβαίνει σταθερά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία.

Ο εφοδιασμός με ενέργεια και ηλεκτρική ενέργεια έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για σχεδόν κάθε ευρωπαϊκό κράτος κατά το τελευταίο έτος, καθώς η περιοχή απομακρύνεται από την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ρωσικών καυσίμων.

Ενώ πολλές χώρες έχουν σημειώσει πρόοδο στην ενεργειακή τους μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να εξαρτώνται από αυτά ως κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Ευρώπη μεταβαίνει σταθερά προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας σημαντική πρόοδο την τελευταία δεκαετία.

Το 2011, τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας) αποτελούσαν το 49% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούσαν μόνο το 18%. Μια δεκαετία αργότερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πλησιάζουν να εξισωθούν με τα ορυκτά καύσιμα, με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αποτελούν το 32% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ έναντι 36% των ορυκτών καυσίμων το 2021.

Η επέκταση της αιολικής και της ηλιακής παραγωγής αποτέλεσε τον κύριο μοχλό αυτής της στροφής προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς από το 8% που παρήγαγαν το 2011, έφτασαν στο 19% της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ το 2021. Παρόλο που αυτό μπορεί να φαίνεται μικρό, το μερίδιο της ΕΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική και ηλιακή ενέργεια ισοδυναμεί με την πρώτη θέση μαζί με την Ωκεανία σε σύγκριση με άλλες περιοχές σε όλο τον κόσμο.

Ενώ η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν κατέχει τόσο μεγάλο μερίδιο όσο άλλες πηγές, είναι η πιο κοινή πρωτογενής πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην παροχή ανανεώσιμης ενέργειας.

Η πυρηνική ενέργεια είναι η μεγαλύτερη μεμονωμένη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ και σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρά την πτώση της τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Πίσω στο 2001, η πυρηνική ενέργεια αποτελούσε το ένα τρίτο (33%) της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, ενώ τα επόμενα 20 χρόνια έπεσε στο 25%.

Οι κύριες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας των μεγάλων κρατών της Ευρώπης

Εξετάζοντας τα επιμέρους έθνη, η πλειονότητα των μεγαλύτερων χωρών της Ευρώπης έχει τα ορυκτά καύσιμα ως τη μεγαλύτερη κύρια ενιαία πηγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Γερμανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από την ενέργεια από άνθρακα, η οποία από το 2017 έως το 2021 παρήγαγε το 31% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Παρά την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έντασης άνθρακα, η αιολική και η ηλιακή παραγωγή ενέργειας αποτελούσαν μαζί το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας σε ποσοστό 33% (23% για την αιολική και 10% για την ηλιακή).

Η Γαλλία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης που βασίζεται κυρίως στην πυρηνική ενέργεια, με την πυρηνική ενέργεια να αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.

Η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία λειτουργούν κυρίως με φυσικό αέριο όσον αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2017 έως το 2021. Ενώ η Ιταλία είναι η πιο εξαρτημένη από τις τρεις με 42% της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φυσικό αέριο, οι Κάτω Χώρες (40%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (38%) δεν απέχουν πολύ.

Η Ισπανία αποτελεί εξαίρεση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών εθνών και μια ιστορία επιτυχίας στη μετάβαση προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ κατά την περίοδο 2017-2021, η χώρα εξαρτιόταν κυρίως από το φυσικό αέριο (29%), το 2022, η συμβολή του φυσικού αερίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε στο 14%, καθώς η αιολική ενέργεια ανέβηκε και έγινε ο κύριος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με μερίδιο 32%.

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ενεργειακή ανεξαρτησία στην ΕΕ έχει αποκτήσει ύψιστη σημασία και οι χώρες έχουν εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να επιταχύνουν τη μετάβασή τους προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Μια νέα έκθεση της Ember υπογραμμίζει πώς η μετάβαση σημείωσε σημαντική πρόοδο το 2022, με την ηλιακή και αιολική ενέργεια (22%) να ξεπερνούν για πρώτη φορά το φυσικό αέριο (20%) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενώ το 2022 σημειώθηκε αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα για την ΕΕ, η Ember αναμένει ότι θα μειωθεί το 2023 έως και 20%. Εάν η ΕΕ μπορεί να διατηρήσει αυτή την επιταχυνόμενη στροφή από τα ορυκτά καύσιμα, αυτός ο χάρτης των πρωτογενών πηγών ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλές περισσότερες ανανεώσιμες και χαμηλών εκπομπών άνθρακα πηγές ενέργειας στο εγγύς μέλλον.