Πώς αξιολογούνται οι επιδόσεις των πολυεθνικών στην υιοθέτηση «πράσινων» λύσεων

Πώς αξιολογούνται οι επιδόσεις των πολυεθνικών στην υιοθέτηση «πράσινων» λύσεων
Πέμπτη, 02/02/2023 - 06:51

Μόνο 3 από τις 25 εταιρείες - η Maersk, η Vodafone και η Deutsche Telekom - δεσμεύονται σαφώς για βαθιά απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα.

Ο καθορισμός δεσμεύσεων των εταιρειών παγκοσμίως με σκοπό τη μείωση των εκπομπών C02 επιταχύνεται καθώς έως τον Ιανουάριο του 2022, περισσότερες από 3.000 εταιρείες είχαν συμμετάσχει στην καμπάνια Race to Zero της UNFCCC2, υπερδιπλασιάζοντας τον αριθμό των εταιρειών που είχαν δεσμευτεί για μηδενικές εκπομπές.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Carbon Market Watch οι εταιρείες έχουν, και θα συνεχίσουν, να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην εξεύρεση και την κλιμάκωση λύσεων για τη βαθιά απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Αυτές οι προσπάθειες χρειάζονται επείγουσα επιτάχυνση. Τα ευρήματα της έκθεσης (Corporate Climate Responsibility Monitor) υποστηρίζουν πως οι εταιρείες πρέπει να υπόκεινται σε έντονο έλεγχο για να επιβεβαιωθεί εάν οι δεσμεύσεις και οι αξιώσεις τους είναι αξιόπιστες και θα πρέπει να λογοδοτήσουν σε περίπτωση που δεν είναι.

Και οι 25 εταιρείες που αξιολογήθηκαν σε αυτήν την έκθεση (MAERSK, APPLE, SONY, AMAZON, DEUTSCHE TELEKOM, GLAXOSMITHKLINE, GOOGLE, HITACHI, IKEA, VOLKSWAGEN, WALMART, VALE, ACCENTURE, BMW GROUP, CARREFOUR, CVS HEALTH, DEUTSCHE POST DHL, E.ON SE, JBS, NESTLE, NOVARTIS, SAINT-GOBAIN, UNILEVER, VODAFONE, ENEL) δεσμεύονται για την επίτευξη του στόχου περιορισμού των εκπομπών άνθρακα. Ωστόσο, μόνο 3 από τις 25 εταιρείες - η Maersk, η Vodafone και η Deutsche Telekom - δεσμεύονται σαφώς για βαθιά απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα. Τουλάχιστον 5 από τις εταιρείες δεσμεύονται να μειώσουν τις εκπομπές τους κατά λιγότερο από 15%. 15 από τις 25 εταιρείες που αξιολογήθηκαν σε αυτήν την έκθεση περιγράφουν σχετικά λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν να μειώσουν τις άμεσες εκπομπές που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια και άλλες 5 παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε μικρότερο βαθμό. Για παράδειγμα, οι εταιρείες μπορούν μερικές φορές να πραγματοποιήσουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσω επενδύσεων σε βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ειδικά όταν οι επενδυτικές τους αποφάσεις εξετάζουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Apple επενδύει σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η ΙΚΕΑ θα δημιουργήσει ομαδοποιημένες συμβάσεις-πλαίσια και PPA για τους άμεσους προμηθευτές της. Η Sony και η Unilever ενθαρρύνουν τους προμηθευτές να θέτουν στόχους για το κλίμα. Η Walmart επίσης ενθαρρύνει τους προμηθευτές και τους πελάτες της να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για μέτρα προστασίας του κλίματος.