Ξεκινούν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε ΔΕΔΔΗΕ για Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Κρήτη

Ξεκινούν οι αιτήσεις για φωτοβολταϊκά σε ΔΕΔΔΗΕ για Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Κρήτη
Τετάρτη, 19/10/2022 - 07:10

Από σήμερα και μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλλουν στον ΔΕΔΔΗΕ αιτήσεις σύνδεσης για φωτοβολταϊκά έργα σε Κυκλάδες, Πελοπόννησο, Κρήτη.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος μέχρι 400KW έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άμεσα ή έμμεσα μέσω της συμμετοχής του στη διοίκηση ή ως μέτοχος, εταίρος ή μέλος νομικού προσώπου με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής.Οι Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για συνολική ισχύ μέχρι 5MW ανά Ενεργειακή Κοινότητα.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στις Διασυνδεδεμένες με το Σύστημα της Ηπειρωτικής Χώρας Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου – Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος) στις 19.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που πρόκειται να εγκατασταθούν από κατηγορίες παραγωγών με αποζημίωση ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιρουμένων των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018, στο κορεσμένο Δίκτυο της Πελοποννήσου στις 21.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των σταθμών αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και σταθμούς του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, που πρόκειται να εγκατασταθούν στη νήσο Κρήτη στις 25.10.2022 και ώρα 11:00 π.μ.