Τα υβριδικά υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλεονεκτήματα  

Τα υβριδικά υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλεονεκτήματα  
Παρασκευή, 30/09/2022 - 06:50

Η υπεράκτια αιολική ενέργεια είναι ένας κλάδος στον οποίο η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα όχι μόνο ως προς την εγκατεστημένη ισχύ, αλλά και στο μερίδιο της αγοράς διαπιστώνει η J.P. Morgan.

Πράγματι σύμφωνα με την WindEurope η υπεράκτια εγκατεστημένη ισχύς της Ευρώπης είναι 28,4 GW.

Το τεράστιο υπεράκτιο δυναμικό αιολικής ενέργειας στη Βόρεια Ευρώπη είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της, καθώς έχει εκτιμώμενο -οικονομικά ελκυστικό- δυναμικό άνω των 635 GW έως το 2030. Αλλά για να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό, τα αιολικά πάρκα πρέπει να κατασκευαστούν όλο και πιο μακριά από τις ακτές. Αυτό καθιστά την ανάπτυξη πιο περίπλοκη και πιο δαπανηρή. Εάν πρόκειται να υλοποιηθούν βιώσιμα έργα, είναι σημαντικό να μειωθεί το κόστος. Τα υβριδικά έργα προσφέρουν ακριβώς μια τέτοια λύση. Τα υβριδικά έργα μπορούν να συνδεθούν με δύο ή περισσότερες χώρες. Στη βόρεια Ευρώπη αυτό θα μπορούσε, για παράδειγμα, να σημαίνει από κοινού ανάπτυξη ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και μιας διασύνδεσης, επιτρέποντας σε ένα ολλανδικό αιολικό πάρκο να συνδεθεί με τα βρετανικά και τα ολλανδικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την WindEurope τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται πλέον να συμφωνήσουν σε κοινούς στόχους υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και να αναπτύξουν κοινά σχέδια ανάπτυξης υπεράκτιων δικτύων. Τόσο οι διασυνδέσεις όσο και η αποθήκευση ενέργειας θα είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ να βασίζονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.Για την υπεράκτια αιολική ενέργεια θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στα υβριδικά υπεράκτια αιολικά πάρκα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της WindEurope, Giles Dickson, τόνισε πρόσφατα πως τα υβριδικά υπεράκτια αιολικά πάρκα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στα μελλοντικά ενεργειακά μας συστήματα. Θα βελτιστοποιήσουν τις ροές ενέργειας μεταξύ των χωρών και θα εξοικονομήσουν χρήματα και χώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αναγνωρίζει ήδη αυτό και έχει δώσει σε δύο υβριδικά έργα το καθεστώς των έργων κοινού ενδιαφέροντος».