Τ ι αλλάζει στο «Εξοικονομώ»

Τ ι αλλάζει στο «Εξοικονομώ»
Παρασκευή, 08/09/2023 - 12:30

Σε αλλαγές στα προγράμματα «Εξοικονομώ» που επιδοτούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών μέσα από οικοδομικές και άλλες παρεμβάσεις προχωρά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σε λίγες μέρες στις 15 Σεπτεμβρίου λήγουν το «Εξοικονομώ 2023» και το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», και τα νέα προγράμματα θα έχουν αλλαγές. Όπως φαίνεται θα υπάρξουν αλλαγές σε όρους και προϋποθέσεις για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες το «Εξοικονομώ» που αφορά στις κατοικίες θα ακολουθήσει το μοντέλο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης. Για το επίδομα θέρμανσης για κάθε ταχυδρομικό κώδικα ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές ενεργειακής απόδοσης. Αυτοί θα καθορίζουν και το ύψος της επιδότησης που θα δικαιούνται όσοι ενταχθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους. Ετσι ακόμη και στην ίδια περιφερειακή ενότητα (νομός) οι επιδοτήσεις θα διαφέρουν.

Λίγες μέρες για το Εξοικονομώ 2023

Στόχος του «Εξοικονομώ 2023», είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες για κάθε κατοικία που θα ενταχθεί, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν προς ένταξη στο πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», ακολούθως απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο πρόγραμμαπ της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Τοποθέτηση / αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης / ψύξης.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης / ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Ανακαινίζω για νέους

Την ίδια ημερομηνία στις 15 Σεπτεμβρίου λήγει και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Αφορά νέες και νέους ηλικίας 18 έως και 39 ετών.

Το πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 35.000 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.