Εξοικονομώ 2023: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ο οδηγός

Εξοικονομώ 2023: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ο οδηγός
Σάββατο, 27/05/2023 - 07:26

Στις 12 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023».

Στις 12 Ιουνίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τον νέο κύκλο του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών «Εξοικονομώ 2023», με αυξημένο όριο των επιλέξιμων παρεμβάσεων κατά 10% λόγω της αύξησης των υλικών που μεσολάβησε.

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων,
  • Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης)
  • Σημειώνεται πως για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι: η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.
  • Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 60 εκατ. ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και θα παρέχει επιδοτήσεις έως 75% για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Το πρόγραμμα εξοικονόμησης που ανακοίνωσε παραμονές εκλογών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας είναι συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ και αφορά σε παρεμβάσεις που θα γίνουν είτε για μονοκατοικίες είτε για μεμονωμένα διαμερίσματα εντός των πολυκατοικιών. Επιπλέον, προκείμενου να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότηση εκτός του προγράμματος τίθενται όσοι έχουν ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» , “Εξοικονομώ-Αυτονομώ”, «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (με ΦΠΑ) ανά αίτηση ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει:

α) το γινόμενο του 1,10 ευρώ επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),

β) το γινόμενο του 220 ευρώ επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

γ) τις 28.000 ευρώ

Εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση φτάνει έως 75% και είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία θα ενταχθεί ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

-Δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα μικρότερο ή ίσο ων 5.000 ευρώ και οικογενειακό μικρότερο ή ίσο με 10.000 ευρώ η επιχορήγηση αρχίζει από 65%-75% ανάλογα με το αν αφορά ιδιοκατοίκηση ή δωρεάν παραχώρηση

-Στην επόμενη εισοδηματική κλίμακα εως 10.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και 20.000 ευρώ οικογενειακό το ποσοστό επιχορήγησης είναι έως 70%

-Εως 20.000 ευρώ ατομικό εισόδημα και 30.000 ευρώ οικογενειακό η επιδότηση έχει «ταβάνι» στο 55%

-Όταν το ατομικό εισόδημα είναι μέχρι 30.000 ευρώ και το οικογενειακό μέχρι 40.000 ευρώ το ποσοστό επιχορήγησης πέφτει στο 45%

-Τέλος, για ατομικό εισόδημα μεγαλύτερο από 30.000 ευρώ και οικογενειακό 40.000 ευρώ το ανώτατο ποσό επιδότησης ανέρχεται σε 40%.

Επιχορηγήσεις έως 100%

Η θεσμοθέτηση τεχνικού συμβούλου προκειμένου να επιτυγχάνεται άρτια και χωρίς προβλήματα αίτηση στο πρόγραμμα Εξοικονομώ αποτελεί και σε αυτό το πρόγραμμα βασική προτεραιότητα. Στην κατεύθυνση αυτή επιδοτούνται οι δαπάνες έως 100%.

Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου οι ακόλουθες δαπάνες:

α. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων και την καταχώρηση της Πρότασης Παρεμβάσεων και της Καταγραφής Παρεμβάσεων.

H επιλέξιμη αμοιβή ενεργειακών επιθεωρήσεων καθορίζεται ως εξής:

Α’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.

Β’ ΠΕΑ: για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 75 € επαυξημένη κατά 2,50 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 400 €.

β. H επιλέξιμη αμοιβή για την κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθορίζεται ως εξής:

Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 150 € επαυξημένη κατά 3,00 €/ m2ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 550 €.

γ. H επιλέξιμη αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου σχετικά με την υποβολή και διαχείριση της αίτησης, καθορίζεται ως εξής:

Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 250 € επαυξημένη κατά 1,50 €/m2 ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 450 €.

δ. H επιλέξιμη αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για την έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για την εκπόνηση μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), ορίζεται ως εξής:

Για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, μέχρι 300 €/αμοιβή, με δυνατότητα πολλαπλών αδειών/μελετών και έως του συνολικού ποσού των 700 €. Το ανώτατο συνολικό επιλέξιμο κόστος λοιπών δαπανών, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τις 2.500 € ανά αίτηση (δαπάνες α, β, γ, δ).