Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα: Η προθεσμία και ο Οδηγός για την επιδότηση νέου ηλιακού

Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα: Η προθεσμία και ο Οδηγός για την επιδότηση νέου ηλιακού
Κυριακή, 28/05/2023 - 08:01

Το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Θερμοσίφωνα» πρόκειται να ενισχύσει πάνω από 120.000 νοικοκυριά, εξασφαλίζοντας, μειωμένο ενεργειακό κόστος και μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη και οι αιτήσεις γίνονται από νοικοκυριά έως 20 Ιουνίου.

Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από το 50% και φτάνει μέχρι το 60% της αξίας του ηλιακού θερμοσίφωνα. Η τελική αξία της επιχορήγησης που θα διατεθεί στους επωφελούμενους με τη μορφή voucher εξαρτάται από την εισοδηματική κατηγορία του αιτούντος, τη χωρητικότητα του boiler και την τιμή αγοράς του θερμοσίφωνα.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης

Το πρόγραμμα επιδότησης απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές που έχουν ήδη τοποθετήσει στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. Το πρόγραμμα αφορά την κύρια ή τη δεύτερη κατοικία στην οποία θα πρέπει να υπάρχει ενεργή σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος. Στους δυνητικά ωφελούμενους συμπεριλαμβάνονται ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και πρόσωπα στα οποία έχει γίνει δωρεάν παραχώρηση ακινήτου. Σημειώνεται, ότι για την επιδότηση αγοράς ηλιακού θερμοσίφωνα είναι υποχρεωτικό να γίνει ανακύκλωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, η οποία πριν την απόσυρσή της θα πρέπει να είναι λειτουργική, με χωρητικότητα τουλάχιστον 40 λίτρων.

Θα πρέπει ακόμη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας να μην υπερβαίνει τις €30.000. Το ποσοστό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση την εισοδηματική κατηγορία των ωφελούμενων, και συγκεκριμένα, με βάση το ετήσιο ατομικό εισόδημα ανά οικογενειακό μέλος. Οι τρεις εισοδηματικές κατηγορίες διαμορφώνονται ως εξής:

Ετήσιο ατομικό εισόδημα €0 έως €5.000: Επιδότηση 60%

Ετήσιο ατομικό εισόδημα €5.001 έως €10.000: Επιδότηση 55%

Ετήσιο ατομικό εισόδημα €10.001 και άνω: Επιδότηση 50%

Σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος, κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να χρησιμοποιεί ένα μοναδικό και επιβεβαιωμένο (μέσω της ηλεκτρονικής
του αίτησης) αριθμό κινητού.

Το κινητό χρησιμοποιείται ως μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του ωφελούμενου (Φυσικού Προσώπου – κατόχου του κινητού) κατά τη διαδικασία αγοράς
και συγκεκριμένα, για την αποστολή κωδικού μίας χρήσης μέσω του οποίου δίδεται η συναίνεση δέσμευσης επιταγής από συγκεκριμένο έμπορο.

Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με τους κανόνες του Προγράμματος,

Δεν είναι δυνατή η χρήση του ίδιου αριθμού ταυτόχρονα από δύο διαφορετικούς ωφελούμενους/αιτήσεις.

Η χρήση / πιστοποίηση ενός αριθμού σε δεύτερη αίτηση, αναιρεί αυτόματα την πιστοποίηση του κινητού στην προηγούμενη (πρώτη) αίτηση.

Εάν μία εγκεκριμένη αίτηση απωλέσει το μέχρι πρότινος επιβεβαιωμένο κινητό, δε θα έχει τη δυνατότητα λήψης κωδικού μίας χρήσης και επιτυχούς
ολοκλήρωσης της διαδικασίας πώλησης με επιδότηση.

Στην περίπτωση αυτή, ο ωφελούμενος θα πρέπει να εισέλθει ξανά στην ηλεκτρονική του αίτηση (ακόμα και μετά την έγκριση της αίτησης ή/και την έκδοση των επιταγών) και να εισάγει-επιβεβαιώσει ένα νέο αριθμό κινητού, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από άλλη αίτηση στο Πρόγραμμα (μπορεί να το γνωρίζει διότι στις περιπτώσεις εισαγωγής ήδη υπάρχοντος αριθμού βγαίνει σχετικό ενημερωτικό μήνυμα)