Εξοικονομώ: Πότε βγαίνουν τα νέα προγράμματα

Εξοικονομώ: Πότε βγαίνουν τα νέα προγράμματα
Πέμπτη, 04/05/2023 - 06:38

Νέα προγράμματα Εξοικονομώ έρχονται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για κατοικίες και επιχειρήσεις.

Μετά την εκκίνηση των εμβληματικών και πολυαναμενόμενων προγραμμάτων «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Ανακυκλώνω- Αλλάζω Θερμοσίφωνα» έρχονται νέα προγράμματα που έχουν ανακοινωθεί ή έχει γίνει η προδημοσίευση των οδηγών.

Τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που έπονται αναφέρονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων για το 2023, καθώς και το πότε τοποθετείται χρονικά η έναρξή τους. Ειδικότερα, μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

Εξοικονομώ και ανακαινίζω για νέους

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023 τοποθετείται χρονικά η έκδοση του οριστικού οδηγού για το «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω» για νέους (ηλικίας 18 έως 39 ετών) προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 200 εκατ. ευρώ αφορούν το σκέλος του «Εξοικονομώ», ενώ για το σκέλος του «Ανακαινίζω», τα 50 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις επιδοτήσεις και τα 100 εκατ. ευρώ για τα χαμηλότοκα δάνεια.

Όπως περιγράφεται στο Εθνικό Σχέδιο στο πλαίσιο του προγράμματος παρέχονται κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό κτιριακό τομέα, προκειμένου να μειωθούν οι ενεργειακές ανάγκες και η κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα «ενεργειακά αποδοτικό σπίτι». Ο συνολικός αριθμός των ανακαινίσεων «Εξοικονομώ» (τουλάχιστον 50.000 και με στόχο το 105.000 νοικοκυριά) θα υλοποιηθεί σταδιακά έως το 4ο τρίμηνο του 2025.

Όπως προβλέπεται από την προδημοσίευση του οδηγού το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο δικαιούχος και θα φτάνει έως το 75% για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικίας (συν 15% το bonus αποκέντρωσης) και 30% για ανακαίνιση.

Εξοικονομώ για επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα που ήδη έχει ανακοινωθεί είναι προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 200 εκατ. ευρώ και σε αυτό θα μπορούν να εντάσσονται επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και εξοπλισμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τους κλάδους του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Όπως επισημαίνεται στο Εθνικό Σχέδιο στο πλαίσιο του Εξοικονομώ περιλαμβάνονται τα έργα για τις ανακαινίσεις ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα και δευτερογενή τομέα για μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και για εγκατάσταση εξοπλισμού για ενεργειακή εξοικονόμηση στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η πρόσκληση για τις επενδύσεις θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2023 και η υλοποίηση της επένδυσης θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον προβλέπεται και πρόγραμμα για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης για αυτοκατανάλωση στις επιχειρήσεις, πρόγραμμα που αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2023.

Product- E Green

Το πρόγραμμα Produc-E Green στοχεύει στην καθιέρωση παραγωγικής ικανότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες που προωθούν την πράσινη οικονομία και την καινοτομία και σε την προώθηση της αποθήκευσης των εκπομπών CO2- και αποτελείται από δύο επιμέρους έργα και ειδικότερα:

-Στη χρηματοδότηση με τη μορφή επιχορηγήσεων, βιομηχανικών μονάδων παραγωγής για την παραγωγή προϊόντων στον τομέα της πράσινης οικονομίας

-Στην ανάπτυξη της πρώτης εγκατάστασης αποθήκευσης CO2 στην Ελλάδα. Η πρώτη πρωτοβουλία της επένδυσης στοχεύει την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας της χώρας σε προϊόντα που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία. Η δεύτερη πρωτοβουλία επικεντρώνεται στην εφαρμογή της δέσμευσης, αξιοποίησης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS) τεχνολογιών, οι οποίες θεωρούνται εδώ και καιρό εναλλακτικές λύσεις για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2023, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για την επιλογή βιομηχανικών μονάδων.