Έρευνα για τον περιορισμό της αδειοδότησης βιομηχανικών μονάδων ξεκίνησαν οι βιομήχανοι

Έρευνα για τον περιορισμό της αδειοδότησης βιομηχανικών μονάδων ξεκίνησαν οι βιομήχανοι
Τετάρτη, 03/05/2023 - 11:25

Εγκύκλιο με ερωτηματολόγιο απόψεων απέστειλε στα μέλη του ο ΣΒΑΠ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Αττικής-Πειραιώς οργανώνει έρευνα μεταξύ των μελών του για τα προβλήματα που υπάρχουν στο καθεστώς αδειοδοτήσεων του Νόμου 3225/2005, και αφορούν ειδικά στην Αττική.

Όπως αναφέρει στο μήνυμα της επιστολής του ο πρόεδρος του ΣΒΑΠ Δημήτρης Μαθιός: «Στα κορυφαία θέματα των στόχων του ΣΒΑΠ με σκοπό την αναμόρφωση και την αναβάθμιση της παρουσίας του στην οικονομία είναι, όπως έχουμε συμφωνήσει η πολύπλοκη κατάσταση στο καθεστώς των αδειοδοτήσεων στην Αττική. Καθεστώς που έχει οδηγήσει και στον περιορισμό της αδειοδότησης βιομηχανικών μονάδων.

Ξεκινώντας από τα κενά και τις ανάγκες μεταβολών στο νομοθετημένο σύστημα διαδικασιών του νόμου 3325/2005 για την Αττική, θεωρούμε αναγκαίο να επαναπροσδιορίσουμε τις θέσεις και τις απόψεις μας.

Προς τον σκοπό αυτό σας αποστέλλουμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο και ζητάμε να το συμπληρώσετε προκειμένου να καταλήξουμε στις προτάσεις μας προς τα αρμόδια οικονομικά υπουργεία.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ