Η «ελίν» στο πλευρό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αθηναίων

Η «ελίν» στο πλευρό του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αθηναίων
Τρίτη, 25/04/2023 - 12:33

Η «ελίν», με σεβασμό και υπευθυνότητα, αναδεικνύει διαχρονικά τον ανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα μέσα από δράσεις κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που στηρίζουν έμπρακτα ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας μας.

Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ώθηση» και σε συνεργασία με το Athens Partnership, υποστήριξε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι" του Δήμου Αθηναίων, το οποίο στέκεται στο πλευρό των συμπολιτών μας της τρίτης ηλικίας, με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα που χρειάζονται υποστήριξη, προσφέροντάς τους ιατρική, ψυχολογική ή άλλη βοήθεια κατ' οίκον, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Συγκεκριμένα, η εταιρία προμήθευσε με καύσιμα κίνησης για 3 μήνες τα οχήματα του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αναπτύσσεται σε 7 δομές στις 7 Δημοτικές Κοινότητες, εξυπηρετώντας 550 συνανθρώπους μας με 5.000 μηνιαίες ενέργειες.

H Ράνια Καμπουροπούλου, υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ελίν, δήλωσε: «Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» επιτελεί σημαντικό έργο ενδυνάμωσης των συνανθρώπων μας που χρειάζονται υποστήριξη για να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Στην ελίν, λειτουργώντας με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, στηρίζουμε τέτοιες δράσεις ως μέρος της δέσμευσής μας να δίνουμε «ώθηση» στην κοινωνία μας για ένα καλύτερο μέλλον».