Πρόσληψη 19 ατόμων από τον ΑΔΜΗΕ με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη 19 ατόμων από τον ΑΔΜΗΕ με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Παρασκευή, 03/02/2023 - 12:44

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών

Ανακοινώνεται η πρόσληψη19ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειαςδύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,στους Νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας & Κοζάνης, για Κεντρικές Υπηρεσίες και τους Περιφερειακούς Τομείς της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς.

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:10.02.2023

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στηνΑνακοίνωσηκαι τηνΑίτησηπου επισυνάπτονται.