Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Άνοιξη ξεκινάει το πρόγραμμα

Επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα: Άνοιξη ξεκινάει το πρόγραμμα
Δευτέρα, 23/01/2023 - 06:29

Σύμφωνα με ειδικούς ένας ηλιακός θερμοσίφωνας που συντηρείται κάθε δύο χρόνια μπορεί να έχει διάρκεια ζωής και περισσότερα από 25 χρόνια.

Το αργότερο την άνοιξη αναμένεται να τρέξει το νέο πρόγραμμα επιδότησης ηλιακών θερμοσιφώνων. Τα ηλιοθερμικά συστήματα αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, έχοντας ως δεδομένο ότι στο νέο εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα σε όλα τα σενάρια, πολύ περισσότερο σε εκείνο που δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα προβλέπεται αύξηση τους. Το ενδιαφέρον από πολίτες βέβαια για την αγορά τους συνεχίζεται.

Ωστόσο, πριν ακόμη την αγορά ενός ηλιακού θερμοσίφωνα οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως είναι απαραίτητη η συντήρηση τους. Το κόστος της συντήρησης ανέρχεται περίπου στα 120 ευρώ. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος για να διαπιστώνεται εάν υπάρχουν πιθανές ρωγμές στον ηλιακό θερμοσίφωνα, εάν υπάρχει διαρροή στο υδραυλικό δίκτυο. Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να έχουν υποστεί φθορά οι ηλεκτρικές συνδέσεις και φυσικά θα πρέπει να γίνεται έλεγχος εάν υπάρχουν χαλασμένες μονώσεις στις σωληνώσεις. Για έναν από τους παραπάνω λόγους θα πρέπει ο πολίτης να απευθυνθεί σε κάποιον επαγγελματία υδραυλικό για άμεση συντήρηση.

Ηλιακός θερμοσίφωνας: Κάθε πότε θέλει συντήρηση

Σύμφωνα με ειδικούς ένας ηλιακός θερμοσίφωνας που συντηρείται κάθε δύο χρόνια μπορεί να έχει διάρκεια ζωής και περισσότερα από 25 χρόνια. Να σημειωθεί πως μια από τις εργασίες κατά τη διάρκεια της συντήρησης που είναι περίπου δύο ώρες είναι η συμπλήρωση του αντιψυκτικού υγρού. Όταν υπάρχουν απώλειες παρατηρείται ο ηλιακός θερμοσίφωνας να μην ζεσταίνει το νερό επαρκώς ή να κρατά για πολύ λίγο. Εάν ο ιδιοκτήτης απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνεται ο ηλιακός θερμοσίφωνας να καλύπτεται για να μην υποστεί φθορές