ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με όσους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς προσλαμβάνονται

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες με όσους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς προσλαμβάνονται
Eurokinissi
Τετάρτη, 28/09/2022 - 16:31

Στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και ο πίνακας απορριπτέων για την πρόσληψη πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.

Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, όπως αναφέρεται.

Ειδικότερα, η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.