Η ΡΑΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενων Σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Η ΡΑΕ για την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενων Σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Τετάρτη, 28/09/2022 - 11:47

Σε συνέχεια πληθώρας ερωτημάτων σχετικά με τουςΕν Λειτουργία Εξαιρούμενους Σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και την έκδοση Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 54 του ν. 4951/2022, η ΡΑΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η υποβολή αιτημάτων για τους εν λειτουργία σταθμούς θα εκκινήσει στο διάστημα 10-15 Οκτωβρίου 2022.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα θα καταχωρούνται σε ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατφόρμα, οπότε οι κάτοχοι εν λειτουργία σταθμών παρακαλούνται ναμην αποστέλλουναιτήματα σύμφωνα με την από 23 Αυγούστου 2022Ανακοίνωσητης ΡΑΕ, καθώς η συγκεκριμένη διαδικασία υποβολής αιτημάτων και η Βεβαίωση που εκδίδεται αφοράμόνο σε μη ενεργούς σταθμούς και δεν καλύπτει τους εν λειτουργία σταθμούς. Θα ακολουθήσει σύντομα συμπληρωματική ανακοίνωση, στην οποία θα αναφέρονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτημάτων έκδοσης Βεβαίωσης που αφορά σε εν λειτουργία σταθμούς.

Παρακαλούνται κάτοχοι εν λειτουργία σταθμών οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αίτημα έκδοσης Βεβαίωσης Καταχώρησης Πολυγώνου Εξαιρούμενου Σταθμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α, παρά τις συγκεκριμένες οδηγίες τηςΑνακοίνωσης, να το αποσύρουν άμεσα, καθώς αυτό θα πρέπει να υποβληθεί μόνο στην ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα λειτουργήσει στο επόμενο διάστημα, ώστε η Βεβαίωση που θα εκδοθεί να γίνει αποδεκτή.