Η ΕΕ επιδιώκει να καταστήσει μόνιμες τις κοινές αγορές φυσικού αερίου

Η ΕΕ επιδιώκει να καταστήσει μόνιμες τις κοινές αγορές φυσικού αερίου
Τετάρτη, 06/09/2023 - 06:19

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να καταστεί μόνιμο το προσωρινό σύστημα κοινών αγορών φυσικού αερίου της ΕΕ, μετά την επιτυχή έναρξή του νωρίτερα φέτος, ανέφερε την Τρίτη το Reuters.

Η ΕΕ πρότεινε τις κοινές αγορές φυσικού αερίου εν μέσω της περσινής ενεργειακής κρίσης, μετά την πτώση των παραδόσεων ρωσικού φυσικού αερίου από αγωγούς μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η κοινή πρωτοβουλία, η οποία θα λήξει τον Δεκέμβριο του 2023, αποσκοπεί στη διασφάλιση του εφοδιασμού των μελών της ΕΕ με φυσικό αέριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει τώρα να την καταστήσει μόνιμο καθεστώς στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων της αγοράς φυσικού αερίου στην ΕΕ, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Τον Μάιο του 2023, η ΕΕ ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση του πρώτου διεθνούς διαγωνισμού για την από κοινού αγορά προμηθειών φυσικού αερίου της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαγωνισμού, η ΕΕ κατόρθωσε να προσελκύσει προσφορές από 25 προμηθεύτριες εταιρείες που αντιστοιχούν σε περισσότερα από 13,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου (bcm) - ξεπερνώντας τα 11,6 bcm κοινής ζήτησης που υπέβαλαν οι εταιρείες της ΕΕ μέσω του πρόσφατα θεσπισμένου μηχανισμού AggregateEU.

«Οι εταιρείες της ΕΕ θα είναι πλέον σε θέση να διαπραγματευτούν τους όρους των συμβάσεων προμήθειας απευθείας με τις προμηθεύτριες εταιρείες, χωρίς την εμπλοκή της Επιτροπής», δήλωσε η ΕΕ.

Στο πλαίσιο της πλατφόρμας και του μηχανισμού κοινής αγοράς, οι όγκοι ζήτησης που υποβάλλονται στην πλατφόρμα θα συγκεντρωθούν στη συνέχεια και τελικά θα αντιστοιχιστούν με τις προσφορές των πωλητών μέσω διαγωνισμού. Κάθε γύρος υποβολής προσφορών - κάθε δύο μήνες - διαρκεί περίπου δύο εβδομάδες. Τόσο το είδος της παράδοσης, υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ή εθνικό σημείο εξισορρόπησης, όσο και η ημερομηνία, θα πρέπει να αναφέρονται από μια εταιρεία κατά την υποβολή της ζήτησης φυσικού αερίου.

Τον Μάιο του 2023, η ΕΕ είχε περισσότερες από 110 εταιρείες εγγεγραμμένες στον λεγόμενο μηχανισμό κοινής αγοράς φυσικού αερίου AggregateEU και έκτοτε έχουν εγγραφεί περισσότερες εταιρείες.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είδε το Reuters, οι εταιρείες θα έχουν μόνιμη δυνατότητα να συμμετέχουν εθελοντικά σε κοινές αγορές φυσικού αερίου. Σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ωστόσο, οι κοινές αγορές θα καταστούν υποχρεωτικές για να αποτραπεί ο ανταγωνισμός των κρατών μελών της ΕΕ για την ίδια προμήθεια.