ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Δίνει 1.200.000 μετοχές στο management team

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Δίνει 1.200.000 μετοχές στο management team
Eurokinissi
Παρασκευή, 03/02/2023 - 20:20

Την ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης στελεχών, βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος παροχής δωρεάν μετοχών, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις 18 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα το Δ.Σ αποφάσισε να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την έκδοση 1.200.000 νέων κοινών μετοχών, η οποία θα προέλθει από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο. Οι νέες μετοχές θα διατεθούν σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη, σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2020.

Το πρόγραμμα επιβράβευσης (stock awards) προβλέπει τη δωρεάν διάθεση ως 2,5 εκατ. μετοχών, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Για το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία έχει ληφθεί άδεια εγκατάστασης εργοταξίου. Ο στόχος προβλέπει έναρξη κατασκευής και δικαιολογεί τη δωρεάν διάθεση 500 χιλ. μετοχών.

Σε καθεστώς προσωρινής λειτουργίας τελεί η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου (έναρξη εμπορικής λειτουργίας 200 χιλ. μετοχές). Τέλος, είναι πιθανόν να έχει επιτευχθεί και η ηλέκτριση Καφηρέα, στόχος που εφόσον επιτευχθεί οι δωρεάν μετοχές αυξάνονται κατά 500 χιλιάδες.

Οι υπόλοιποι στόχοι συναρτώνται με τις οικονομικές επιδόσεις (EBITDA άνω των 200 εκατ. ευρώ, δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDA κάτω από 4,5 φορές, καθαρά κέρδη υψηλότερα των 70 εκατ. ευρώ) και θα φανεί αν επιτυγχάνονται με τη δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2022.

Η διοίκηση ζήτησε, πρόσφατα, να αποτιμηθεί, εκ νέου, η αξία του προγράμματος επιβράβευσης μέσω δωρεάν διάθεσης ως 2,5 εκατ. μετοχών (stock awards). Η ενεργοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης αποτελούσε για την αγορά ένα από τα ορόσημα ως προς τον χρονισμό ολοκλήρωσης της συμφωνίας, μεταξύ ΓΕΚΤΕΡΝΑ και First Sentier/Macquarie για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Χθες, όμως, υπήρξαν πληροφορίες περί φερόμενης υπαναχώρησης της Macquarie ως συνεπενδυτή. Φήμες που πίεσαν τις μετοχές ΤΕΝΕΡΓ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.