Ξεκινούν άμεσα τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ηπείρου

Ξεκινούν άμεσα τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ηπείρου
Τρίτη, 22/11/2022 - 10:26

Τα έργα, ύψους 32,8 εκατ. ευρώ, προβλέπουν την κατασκευή 165 χλμ δικτύου και περισσότερες από 4.500 συνδέσεις καταναλωτών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ηεπίσκεψηπου πραγματοποίησαν ο Διευθύνων Σύμβουλος τηςΔΕΔΑ,Μάριος Τσάκαςκαι κλιμάκιο στελεχών της εταιρείας στηνπεριφέρεια Ηπείρουστις 16-18/11/2022, για την προετοιμασία τωνμεγάλων έργων κατασκευής δικτύων διανομής φυσικού αερίουστις πόλεις τωνΙωαννίνων, τηςΗγουμενίτσας, τηςΠρέβεζαςκαι τηςΆρτας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,ο Διευθύνων Σύμβουλοςτης ΔΕΔΑσυναντήθηκε με τις δημοτικές αρχέςτων ανωτέρω πόλεων, καθώς και μεεκπροσώπους του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμουτης περιφέρειας Ηπείρου, ενημερώνοντας αναλυτικά για τον σχεδιασμό των έργων και τα οφέλη που θα αποφέρει η έλευση του φυσικού αερίου στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να υπάρξει στενή συνεργασία το επόμενο διάστημα με τη συγκρότηση κοινών επιτροπών εργασίας με στόχο τον καθορισμό των βέλτιστων λύσεων για την επιτυχή υλοποίηση των έργων.Επίσης, όπως έκανε γνωστό ο κ. Τσάκας στους εκπροσώπους των τοπικών φορέων, η ΔΕΔΑ εκπονείμελέτες για την εγκατάσταση μονάδων βιομεθανίου σε διάφορα σημεία της Ηπείρουπροκειμένου το δίκτυο φυσικού αερίου της περιφέρειας να εμπλουτιστεί με «πράσινη» ενέργεια.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ήπειρο, τα στελέχη της ΔΕΔΑ επιθεώρησαν τους χώρους εγκατάστασης των δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ – LNG) από τις οποίες θα τροφοδοτούνται τα Ιωάννινα, η Ηγουμενίτσα, η Πρέβεζα και η Άρτα.

Με την εφαρμογή της καινοτόμου, ασφαλούς και περιβαλλοντικά ήπιας τεχνολογίας του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,η περιφέρεια Ηπείρου θα βγει από την ενεργειακή απομόνωσηκαι χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αποκτήσουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε μια αποδοτική και καθαρή μορφή ενέργειας.

Επιπλέον, τα έργα φυσικού αερίου θα κινητοποιήσουν μεγάλες επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι τα έργα κατασκευής υποδομών διανομής φυσικού αερίου στις τέσσερις ανωτέρω πόλεις της περιφέρειας Ηπείρου είναισυνολικούπροϋπολογισμού 32,8 εκατ. ευρώ,ενώχρηματοδοτούνται από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ, δανειακά κεφάλαια και από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός της ΔΕΔΑ προβλέπει τηνκατασκευή συνολικά 165 χιλιομέτρων δικτύουκαιπερισσότερες από4.500 συνδέσεις καταναλωτώνόλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών) έως το 2025.

Οι εργασίες κατασκευής του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιφέρεια Ηπείρου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο του 2022, από την πόλη των Ιωαννίνων.

1_ceo_dimarxosioanninon-220x300.jpeg2_ceo_dimarxosigoumenitsas-300x225.jpeg3_ceo_dimarxosprevezas-293x300.jpegsinantisi-deda1-300x135.jpg