Κλειστή Συνάντηση Εργασίας διοργάνωσε η ΡΑΕ με τις Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ρουμανίας

Κλειστή Συνάντηση Εργασίας διοργάνωσε η ΡΑΕ με τις Ρυθμιστικές Αρχές Βουλγαρίας και Ρουμανίας
Παρασκευή, 16/09/2022 - 11:38

Κλειστή συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 15 Σεπτεμβρίου 2022 στο Σ.Κ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ» στη Θεσσαλονίκη την οποία διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο συμμετοχής της στην 86ηΔιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με θέματις επερχόμενες τροποποιήσεις της μεθοδολογίας του συντονισμένου υπολογισμού διαζωνικής δυναμικότητας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και την εφαρμογή του κανόνα του 70%, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΡΑΕ ο Αντιπρόεδρος Β’,Δημήτρης Φούρλαρης και η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Αγορών Χονδρικής, Αγγελική Μουρτζίκου, εκ μέρους της Ρυθμιστικής Επιτροπής Ενέργειας και Υδάτων της Βουλγαρίας ο Αλεξάντερ Γιορτάνοφ και εκ μέρους της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας της Ρουμανίας ο Αλεξάντερ Μολνάρ. Συμμετείχαν, επίσης, οι Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Τουρκίαςκαι τηςΙταλίας, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς της Αλβανίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Τουρκίας, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Ιταλίας και εκπρόσωπος του ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Στο καλωσόρισμά του ο Αντιπρόεδρος Β’ της ΡΑΕ,Δημήτρης Φούρλαρης τόνισε μεταξύ άλλων πως «η ανάπτυξη κανόνων για τον υπολογισμό και την κατανομή της διαζωνικής δυναμικότητας στις διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ε.Ε. Θα πρέπει να επιδιωχθεί ενεργά και αποτελεσματικά η συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών και των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Ε.Ε. αλλά και των χωρών εκτός Ε.Ε. σε όλα τα θέματα που αφορούν στην ενίσχυση του διασυνοριακού εμπορίου».