Αποτελέσματα Δ.Δ. ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031

Αποτελέσματα Δ.Δ. ΡΑΕ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031
Δευτέρα, 08/08/2022 - 14:24

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 16 Ιουλίου 2022 πρόσκλησης για συμμετοχή στηδημόσια διαβούλευση επί της αναθεωρημένης εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2022-2031, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 19.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-332355

Αποστολέας:ΕΒΙΚΕΝ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 22.07.2022 και 25.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332531 και I-332673

Αποστολέας:ΔΕΔΑ Μον. Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 25.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: I-332653

Αποστολέας:HENGAS Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 25.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332682

Αποστολέας:ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Α.Ε.

  1. Ημερομηνία αποστολής: 25.07.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-332687

Αποστολέας:ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΒΙΟΜΕΣΤΗ ΜΙΚΕ, ΦΘΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ και ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ