ΔΕΣΦΑ: Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για τον Σεπτέμβριο 2022

ΔΕΣΦΑ: Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για τον Σεπτέμβριο 2022
Δευτέρα, 08/08/2022 - 14:11

Δημοσιεύτηκε από τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2022.

11 εκφορτώσεις, από τις οποίες πέντε αφορούν τη βουλγαρική Met Energy, μια τη Μότορ Όιλ, μια τη Bulgargaz, μια τη Μυτιληναίος, δύο την Elpedison και μια τη ΔΕΠΑ.

LNG User

Name of LNG Vessel

LNG Cargo Quantity

(m3 LNG)

LNG Cargo Quantity (KWh)

MET ENERGY EAD

LNG ENTERPRISE

55.244

374.000.000

MET ENERGY EAD

LNG ENTERPRISE

11.669

79.000.000

MET ENERGY EAD

LNG ENTERPRISE

6.942

47.000.000

MET ENERGY EAD

LNG ENTERPRISE

32.496

220.000.000

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. / MOTOR OIL SA

QOGIR

59.084

400.000.000

BULGARGAZ EAD

QOGIR

88.626

600.000.000

MET ENERGY EAD

LNG ENDURANCE

30.724

208.000.000

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /MYTILINEOS

LNG FUKUROKUJU

147.710

1.000.000.000

ELPEDISON A.E./ELPEDISON S.A.

SK AUDACE

19.202

130.000.000

Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε./DEPA SA

CHEIKH EL MOKRANI

73.855

500.000.000

ELPEDISON A.E./ELPEDISON S.A.

SK AUDACE

20.679

140.000.000

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ