Ευρωκοινοβούλιο: Στο τραπέζι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου

Ευρωκοινοβούλιο: Στο τραπέζι η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου
Τετάρτη, 06/10/2021 - 21:29

Η αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου και οι ανησυχίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις συζητήθηκαν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο.

Η Επίτροπος Ενέργειας Kadri Simson δήλωσε ότι η ΕΕ θα πρέπει να αντιδράσει γρήγορα και συντονισμένα και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα μέτρα που έχουν ήδη στη διάθεσή τους τα κράτη μέλη για να βοηθήσουν τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει επίσης, εντός του 2021, τη μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου ώστε να καταστεί ανθεκτικότερη στις αυξήσεις των τιμών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές του ΕΚ ζήτησαν τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη χειραγώγηση της αγοράς από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, καθώς και σχετικά με την κερδοσκοπία στην αγορά άνθρακα της ΕΕ, προκειμένου να μετρηθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι δύο αυτοί παράγοντες στις τιμές. Πολλοί επέμειναν στην ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία των πλέον ευάλωτων από την αύξηση των λογαριασμών.

Αρκετοί ευρωβουλευτές ζήτησαν να ενισχυθεί η ικανότητα αποθήκευσης φυσικού αερίου και να θεσπιστούν κοινά προγράμματα αγοράς φυσικού αερίου (με βάση το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τα εμβόλια) και να χρησιμοποιηθεί η Πράσινη Συμφωνία ως ευκαιρία για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας της ΕΕ. Άλλοι δήλωσαν ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα της προσέγγισης στον τομέα της ενέργειας με επίκεντρο τις αγορές και της δράσης των κερδοσκόπων, και ζήτησαν να τεθούν ανώτατα όρια στις τιμές της ενέργειας.