ΥΠΕΝ: Πρόγραμμα 237 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων σε ΔΕΥΑ

ΥΠΕΝ: Πρόγραμμα 237 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων σε ΔΕΥΑ
Eurokinissi
Παρασκευή, 20/01/2023 - 17:27

Ένα πρόγραμμα ύψους 237 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων σε 30 Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) έχει εγκρίνει το ΥΠΕΝ.

Πρόκειται για τη δράση «Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις» η οποία είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Φορέας χρηματοδότησης καθώς και υλοποίησης του έργου, μέσω της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, είναι το Υπουργείο.

Πρόκειται για την αναβάθμιση, επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, για την επεξεργασία λυμάτων με συνολική χρηματοδότηση 132,9 εκατ. ευρώ και την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού, με χρηματοδότηση 104 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική απόφαση, οι ωφελούμενοι φορείς υποχρεούνται να προχωρήσουν:

στην κοινοποίηση ανάθεσης σύμβασης έργων έως τις 31/12/23
στην Ολοκλήρωση του 50% της αξίας των εργασιών έως τις 31/12/24
στην ολοκλήρωση όλων των έργων έως τις 31/12/2025