Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελληνικών Ταχυδρομείων

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελληνικών Ταχυδρομείων
Τετάρτη, 25/01/2023 - 12:10

Για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η πορεία τους στην επόμενη μέρα σηματοδοτεί τη λειτουργία τους με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η ανάπτυξη με κριτήρια ESG και η ανάδειξη των θεμάτων αειφορίας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δράσης αποτελεί, πλέον, για τον Όμιλο ΕΛΤΑ μία στρατηγική επιλογή και δέσμευση απέναντι στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στους ανθρώπους τους.

Αυτή τη δέσμευση εκφράζουν τα τρία γραμματόσημα της πρώτης Αναμνηστικής Σειράς Γραμματοσήμων του 2023 η οποία περιγράφει τους τρεις πυλώνες βιωσιμότητας: το περιβάλλον, την κοινωνία, την εταιρική διακυβέρνηση.

Παράλληλα, σε λίγες μέρες, τα ΕΛΤΑ πρόκειται να δημοσιεύσουν τον πρώτο Απολογισμό Βιωσιμότητας που θα συνοψίζει το όραμά τους για τη βιώσιμη ανάπτυξή τους και θα περιγράφει τη δέσμευσή τους για καλύτερες επιδόσεις στον τομέα του περιβάλλοντος, για ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση με την κοινωνία και τις ανάγκες της, για ουσιαστικότερη σχέση με τους ανθρώπους τους.

stamps_esg.jpg

Η Σειρά Γραμματοσήμων «Βιώσιμη Ανάπτυξη - ESG» περιλαμβάνει, επίσης, Φακέλους Πρώτης Ημέρας Κυκλοφορίας και Set Pack που περιέχει όλα μαζί τα προϊόντα. Μπορείτε να τα βρείτε στα ταχυδρομικά καταστήματα και στο e-shop μας, philotelismos.gr, από τις 26 Ιανουαρίου.