Η πλέον ρυπαίνουσα ολλανδική βιομηχανία θα παράγει χάλυβα με υδρογόνο

Η πλέον ρυπαίνουσα ολλανδική βιομηχανία θα παράγει χάλυβα με υδρογόνο
Unsplash
Παρασκευή, 02/09/2022 - 17:28

Η Tata Steel έχει υπογράψει συμβόλαια για σχεδιασμό νέο εργοστάσιο στο IJmuiden που θα παράγει χάλυβα με χρήση υδρογόνου. Η μητρική εταιρεία στην Ινδία υποστηρίζει την επένδυση ύψους 65 εκατ. ευρώ και η βιώσιμη παραγωγή χάλυβα στην Ολλανδία θα είναι πραγματικότητα.

Η εν λόγω εταιρεία, σύμφωνα με ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας μας, είναι ο μεγαλύτερος εκπομπός άνθρακα στην Ολλανδία και αποφάσισε να χρησιμοποιήσει υδρογόνο για την παραγωγή χάλυβα, μετά από κοινωνική και πολιτική πίεση. Η προηγουμένως επιλεγμένη τεχνική μείωσης του CO2 με αποθήκευσή του σε κενά κοιτάσματα αερίου στη Βόρεια Θάλασσα καταργήθηκε.

Η Tata Steel θέλει να καταργήσει πλήρως την χρήση άνθρακα έως το 2045.

Η νέα μονάδα υδρογόνου χάλυβα πρόκειται να λειτουργήσει το 2030, αντικαθιστώντας μία από τις δύο υπάρχουσες υψικάμινους και πρόκειται να ακολουθήσουν περισσότερες μονάδες.

Τελικά, η εταιρεία θα καταργήσει σταδιακά την παραδοσιακή παραγωγή χάλυβα σε υψικάμινους το 2037, χρονοδιάγραμμα που βρίσκει όμως αντίθετους τους κατοίκους της περιοχής, που θέλουν η Tata Steel να παράγει «καθαρά» το συντομότερο δυνατό.

Τα τελευταία χρόνια, το Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) έχει δημοσιεύσει κριτικές εκθέσεις σχετικά με τις υψηλές εκπομπές, μεταξύ άλλων, καρκινογόνων ουσιών της Tata Steel.

Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν πριν ο πράσινος χάλυβας γίνει πραγματικότητα στην Ολλανδία, αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Η πιθανότητα επιτυχίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εάν αυτό δεν παράγεται σε μεγάλη κλίμακα στην χώρα έως το 2030, το εργοστάσιο θα πρέπει να λειτουργεί με φυσικό αέριο.

Τον περασμένο μήνα, τα στοιχεία της TKI New Gas έδειξαν ότι ο αριθμός των έργων πράσινου υδρογόνου στην Ολλανδία αυξήθηκε κατά περισσότερο από 25% το περασμένο έτος.