Εκδήλωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσ/νίκη

Εκδήλωση του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για τη διαχείριση της Βιώσιμης Κινητικότητας στη Θεσ/νίκη
Παρασκευή, 22/07/2022 - 11:32

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας διοργάνωσε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και ΔικτύωνMεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «Ο Συμμετοχικός Σχεδιασμός και η εμπειρία της πανδημίας ως μέσα βελτίωσης της διαχείρισης της Βιώσιμης Κινητικότητας στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πρόσθετων δράσεων του έργουREFORM–IntegratedREgionalActionPlanForInnovative,SustainableandLOwCaRbonMobility, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σχετικών με τη βιώσιμη κινητικότητα φορέων της Θεσσαλονίκης, καθώς και εκπρόσωποι του έργου «e-smartec» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η κατανόηση της σημασίας του συμμετοχικού σχεδιασμού για την αστική βιώσιμη κινητικότητα εντός της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης όπως αυτή προέκυψε μέσα από την εμπειρία της πανδημίας, καθώς και η υποστήριξη των Δήμων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων συμμετοχικού σχεδιασμού.

Στην έναρξη της εκδήλωσης απηύθυνε χαιρετισμό ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, ο οποίος επισήμανε τη σημασία της συμμετοχής των πολιτικών και του διαλόγου για ζητήματα που αφορούν την αστική κινητικότητα και την ευεργετική επίδραση του συμμετοχικού σχεδιασμού στην υλοποίηση και τελικά στην αποδοχή των έργων από τους πολίτες και τους φορείς. Επίσης σύντομο χαιρετισμό και παρουσίαση του έργου REFORM απηύθυνε η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονα Α' και επικεφαλής του Εργαστηρίου «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα» του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, η οποία αναφέρθηκε τόσο στα αποτελέσματα της πρώτης φάσης του έργου, όσο και στις πρόσθετες δράσεις στο πλαίσιο των οποίων λαμβάνει χώρα η εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές που αναδείχθηκαν από τους εταίρους του έργου REFORM, ενώ η Δρ. Κωνσταντία Μπέσσα εκ μέρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και η Δρ. Μορφουλάκη εκ μέρους του επικεφαλής εταίρου του έργου παρουσίασαν το Παρατηρητήριο και το Κέντρο Υποστήριξης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης έγινε παρουσίαση από την Χρυσάνθη Κισκίνη εκ μέρους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας των καλών πρακτικών και των εργαλείων του έργου «e-smartec», καθώς και ανάλυση της χρήσης εργαλείων συμμετοχικού σχεδιασμού για την βελτιστοποίηση εγκεκριμένων έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολούθησε διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες, κατά την οποία αναδείχθηκε η σημασία του συμμετοχικού σχεδιασμού στην υλοποίηση έργων αστικής κινητικότητας από τους φορείς.